ESL – Språkutbildning utomlands Blog

Res mer, packa mindre

När det gäller att packa en väska, kan människor delas upp i två grupper: de som bara packar vad som är nödvändigt och de som packar en massa ”för säkerhets...