Hur man använder verben ”make”, ”have” och ”do” på engelska

Karriär March 10, 2020

Om du lär dig engelska och tycker att verben ”make”, ”do” och ”have” är litet krångliga, var inte orolig – du är inte ensam. Dessa tre ord förvirrar ofta de som studerar engelska – inte därför att man inte förstår vad de betyder, utan därför att de ofta används tillsammans med andra ord … där endast ett av verben är korrekt!

När specifika ord sätts samman med ”make”, ”do” eller ”have” blir de kollokationer. I språklig terminologi betyder kollokation att ett ord eller en fras vanligtvis används tillsammans med ett annat ord eller fras. Parar man ihop fel kommer de som har språket som modersmål säkerligen att förstå, men det kommer inte att låta rätt. ”Make” och ”do” är två av de bästa exemplen på varför kollokation är så viktigt, men ”have” kan också vara språkligt knivigt. Har du någonsin varit frestad att säga make a party, när du istället skulle ha sagt have a party?

Även om det inte finns stenhårda regler för när man ska använda ”make”, ”do” och ”have”, är vissa kollokationer logiska och har allmänna riktlinjer. Låt oss se om dessa kan vara till hjälp!

Have

”Have” indikerar vanligen ägande, vilket ibland kan göra det förvirrande för de som studerar, när de behöver använda det i kollokationer. Bekymra dig inte – detta verb är kanske det enklaste när det gäller att komma ihåg med vad du ska sätta ihop det. ”Have” används ofta vid specifika händelser, som i ovanstående exempel have a party.

Några vanliga händelser där man använder ”have” inkluderar:

 • En paus: “I haven’t had a break all morning and I’m starving!”
 • Ett möte: “Let’s have a meeting to discuss the upcoming budget cuts.”
 • Frukost, lunch, middag (måltider): “Do you want to have lunch together today?”
 • En semester: “Lucy hasn’t had a holiday since 2010! She’s a workaholic!”
 • En intervju: “I have four interviews coming up this week. I’m so nervous!”

Andra vanliga kollokationer med ”have” har att göra med typ av diskussion eller sätt att prata (ofta mellan två personer), som till exempel:

 • Ett gräl: “John and his neighbour had a disagreement after John parked in the neighbour’s parking space.”
 • Ett snack: “We haven’t spoken in weeks! I’ll call you tonight so we can have a good chat.”
 • En conversation: “We had to have a long conversation about where our relationship was really ”: “Make conversation” finns också i betydelsen att småprata, exempelvis om vädret, när du inte känner en person så väl.

Do

Vi använder ofta “do” när det rör sig om en specifik handling. Några vanliga uttryck som rör saker men gör i hemmet inkluderar:

 • Do housework (städa huset)
 • Do homework (läxor du gör efter skolan)
 • Do shopping (köpa mat – inte kläder! Då använder man ”go shopping”)

Andra, som behöver färre förklaringar inkluderar:

 • Do the laundry (tvätta)
 • Do the dishes (diska)
 • Do the washing/the washing up (tvätta)

Men, se upp! Det finns några undantag angående hemmet som lätt kan lura dig – att bädda heter make the bed och folk använder ofta ”make” tillsammans med en måltid som i make breakfast!

Andra exempel då man använder ”do” i sammanhang med arbete inkluderar:

 • Do the maths (eller ”math” I amerikansk engelska) – räkna
 • Do the calculations – kalkylera
 • Do the groundwork – lägga grunden
 • Do the accounts – bokföra
 • Do the job – göra jobbet

Sedan finns det fasta uttryck som inte speciellt relaterar till någon typ av verksamhet:

 • Do business: “It’s a pleasure doing business with you. I’m looking forward to our two companies working together more.”
 • Do good: Att göra positiv skillnad. “Charity workers do good in the world”. Motsatsen är do harm.
 • Do well: Betyder ofta att vara framgångsrik, men kan även betyda att vara på bättringsvägen – vid sjukdom.

Make

”Make” används vanligtvis när vi pratar om vad vi håller på att göra medan vi pratar.

Vi ”make”:

 • A promise (ett löfte)
 • A deal/offer (ett erbjudande)
 • A statement (ett uttalande)
 • A compromise (en kompromiss)
 • A mistake/error (ett misstag)
 • A complaint (ett klagomål)
 • An excuse (en ursäkt)
 • A suggestion (ett förslag)
 • An apology (en ursäkt)
 • A point/comment (en kommentar)
 • A threat (ett hot)

Vi kan också ibland använda det vid syftning på planerade aktiviteter. Först planerar vi – make plans – sedan har vi dem – have plans. Vi bokar en tid hos doktorn – make an appointment – och när det är gjort har vi en tid hos doktorn – have an appointment.

”Make” används också i andra vanliga uttryck:

 • Make friends (få vänner, till skillnad mot have friends – ha vänner)
 • Make time (ge någon tid)
 • Make progress (göra framsteg)
 • Make peace (sluta fred)
 • Make money (tjäna pengar, till skillnad mot have money – ha pengar)
 • Make a difference (göra skillnad)
 • Make a wish (önska sig något)

Ännu mer förbryllande är att uttrycket make do också existerar! Det betyder att du klarar dig med det du har. Ett uttryck som användes i Storbritannien under Andra världskriget var ”make do and mend”, då folk fick klara sig med vad de hade och laga det de kunde. En annan sak att tänka på med verben ”make”, ”do” och ”have” är att dessa riktlinjer inte alltid är att lita på. Kollokationer måste man lära sig utantill och det bästa sättet är att öva dem! Det är viktigt att du exponerar dig mot engelskan så mycket som möjligt, för att höra hur kollokationerna används naturligt i sitt rätta sammanhang.

Lyssna på radio, ladda ner poddar, titta på engelskspråkiga TV-shower, läs tidningar, böcker och tidskrifter och omge dig med språket så ofta du kan för att lära dig engelska snabbt. Om du verkligen vill gå vidare i dina studier, ger dig en språkresa till ett engelskspråkigt land en fördjupning dygnet runt – det perfekta sättet att praktisera dess irriterande kollokationer!

Börja din fördjupning

By Emily Lawrenson

What do you think?