Don’t do mistakes with verbs when you make business in English

Karriär augusti 27, 2015

Hittar du felet? På svenska kan man göra affärer lika väl som man kan göra fel, översättningen av verbet ”att göra” är mer komplicerat på engelska. Här säger man ”make mistakes” men ”do business”, (så du ser att titeln på denna artikel är felskriven).

De som studerar engelska har ofta svårt att veta när de ska använda make, do eller have, speciellt då dessa verb är kopplade till ett substantiv. Så, om du vill göra ett proffsigt intryck, var uppmärksam på att inte gå i fällan!

shutterstock_133805588

I arbetslivet använder man ofta mer komplexa konstruktioner och ett mindre direkt språkbruk. Här följer några vanliga uttryck som du kan ha användning för. Vissa är logiska, andra inte nödvändigtvis – de måste man lära sig utantill.

Have

Man använder ofta ”have” för att tala om en bestämd händelse:

 • Have a meeting (ha ett möte)
 • Have an interview (ha en intervju)
 • Have lunch/dinner (äta lunch/middag) – även om do lunch blir allt vanligare i informella sammanhang.
 • Have a holiday/a break (ha semester/ha rast) – men make a holiday och take a break förekommer också.

Man använder ofta ”have” när man talar om samtal:

 • Have a discussion (ha en diskussion)
 • Have an argument/a disagreement (gräla/vara oense)
 • Have a chat/a conversation (prata/samtala) – men om du måste hålla igång samtalet för att den andra parten inte pratar, då är uttrycket make a conversation!

Ett annat, mycket vanligt, uttryck:

 • Have a job (ha ett arbete)
  Exempel: I have a job as a teacher (jag arbetar som lärare)

Märk väl att uttrycken do a job/do the job också existerar i talspråket. De används för att säga att någon gör sitt jobb bra, eller att något görs bra. Exempel: Diego Costa is not the most elegant footballer, but the does the job (Diego Costa är inte den elegantaste fotbollsspelaren, men han fixar sin uppgift).

Do

Som allmän regel gäller att man använder ”do” för att prata om ett arbete eller en uppgift som skall göras:

 • Do the planning/the preparation (göra planeringen/förberedelserna) – men däremot säger man make plans och make preparations.
 • Do the calculations/the figures/the sums/the accounts (kalkylera/summera/addera/bokföra)
 • Do the job/the work/the groundwork (göra jobbet/arbetet/grundarbetet)                            Exempel: ”Have you done the work?” (Har du gjort jobbet? Har du fixat det?)
 • Do the dirty work (göra skitgörat)
  Exempel: The president had his assistants do his dirty work (presidenten lät sina assistenter göra skitgörat)

Och i vissa fasta uttryck:

 • Do business (göra affärer, arbeta)
  Exempel: They do business around the world (de har affärer över hela världen)
 • Do a deal (göra ett avtal) – men make a deal och strike a deal används också
 • Do good/harm (göra gott/illa)
  Exempel: The fruit company pretends to do good in the community but they actually do harm (fruktföretaget låtsas arbeta till förmån för samhället, men i verkligheten gör de mer ont än gott).

Make

Man använder ”make” för att beskriva vad man gör medan man talar:

 • Make a point (uttrycka en åsikt)
 • Make a statement (göra ett uttalande)
 • Make a comment (göra en kommentar)
 • Make a mistake (göra ett misstag)
 • Make an error (göra ett fel)
 • Make an enquiry (göra en förfrågan)
 • Make an offer (göra ett erbjudande)
 • Make a promise (lova något)
 • Make a complaint (framföra ett klagomål)
 • Make an excuse (ursäkta sig)

Och i vissa fasta uttryck:

 • Make peace (sluta fred)

Exempel: The two rivals made peace (de två rivalerna slöt fred med varandra)

 • Make progress (göra framsteg)
 • Make a deal/a compromise (göra en affär/en kompromiss) – man kan också säga do a deal, strike a deal eller strike a compromise
 • Make money/a fortune (tjäna pengar/göra sig en förmögenhet)
 • Make it (som kan betyda, beroende på sammanhanget, att lyckas i sin karriär eller att lyckas komma i tid till en viss plats)
 • Make an appointment (boka tid)
 • Make a phone call (göra ett telefonsamtal)
 • Make space/time (göra plats/tid för/ta sig tid att)
  Exempel: ”I will make space in my diary for the meeting” (jag bokar mötet i min kalender), eller ”You must make time for it” (du måste reservera tid för det)
 • Make a target (nå ett mål) – set a target betyder att sätta upp ett mål

Vid vissa uttryck kan man växla från ”make” till ”have”. Exempelvis, när du en gång bokat ett möte (once you have made an appointment), har du en tid (you have an appointment). När du en gång gjort dig en förmögenhet har du den (once you make a fortune, you have a fortune), men sedan slösar barnbarnen bort den …

Man får nöja sig (eller make do på god engelska)!
Använd denna guide för att inte göra misstag vid användandet av have, do och make på engelska! Det är inte alltid så lätt.

 

Av Alex Hammond

Vad tycker du?