Hur blev engelska världens mest talade språk?

Lär dig språk March 6, 2014

usa uk english

För femhundra år sedan, talade mellan fem och sju miljoner människor engelska och nästan alla de bodde på de brittiska öarna. Idag talar ca.1,8 miljarder människor engelska runt om i världen.

Hur gick det till?

Engelskans utbredning har ingenting att göra med språkets struktur eller inbyggda kvaliteter och allt att göra med politik och historia.

Det Brittiska imperiet

Efter att ha utvecklats under nästan ett årtusende på de brittiska öarna, spreds engelskan över världen av sjömän, soldater, pilgrimer och missionärer i det brittiska imperiet. Vid tiden för att något som liknade en språkpolicy införs, hade engelskan redan nått Jordens alla hörn.

Exempelvis var inte engelsktalande puritaner de enda européer som kom till Nordamerika: spanska, franska, holländska och tyska talades också på många håll. Alla dessa språk stärktes av vågor av immigranter från Europa under de följande århundradena.

Men, i processen att skapa ett ”Förenta” Staterna, var USA:s grundare medvetna om betydelsen av språket som nationell identitet. Engelska var det som talades av majoriteten och skulle uppmuntras. Så sent som i början av 1900-talet förbjöd flera stater undervisning i främmande språk i privatskolor och i hemmen. Först 1923 upphävdes dessa restriktioner av USA:s Högsta Domstol.

Även idag är engelska inte USA:s officiella språk, men det är tveklöst det språk som dominerar i praktiken.

Och det var inte bara Amerika som sa ”hello” till engelskan. Under en tid på tidigt 1900-tal spände det Brittiska imperiet över nästan en fjärdedel av världens yta, utöver USA. ”Solen går aldrig ner i det Brittiska imperiet” var ett populärt uttryck.

Idag har solen gått ner i Imperiet, men engelskan fortsätter att vara ett viktigt språk i varenda tidigare koloni.

Borta, men inte glömt

I större delen av Brittiska imperiet var målsättningen att driva handel, inte att bosätta sig. Detta förklarar varför inte engelska kom att dominera kolonierna i Afrika och Asien, där det blev språket inom handel, administration och utbildning, men inte de inhemska folkens språk.

Än idag har engelska en nyckelroll i dessa tidigare koloniers administration. Under lång tid betydde till gång till engelska, tillgång till utbildning, vare sig det handlade om missionsskolorna i Afrika eller det första universitetet i Indien. Detta skapade en engelskspråkig elit i några av världens folkrikaste länder – och eliter är bra på självbevarande.

Efter respektive frigörelse, blev många länder flerspråkiga för första gången, men de olika grupperna behövde ett gemensamt språk för att kommunicera med varandra och med andra nationer.  Det blev återigen engelska. Engelska är nu det dominerande, eller officiella språket i 75 territorier: ett direkt arv från Brittiska imperiet.

I länder där stora kolonier bosättare bildades, som i Australien, Kanada och USA, har andra språk och kulturer trängts undan till gränsen för utrotning av engelskan.

Det var inte det första språket i den europeiska kolonisationen. Portugiser och holländare lämnade kontinenten tidigare. Och så sent som på 1800-talet var inte engelska världens ”lingua franca” (som termen antyder var franskan de internationella kommunikationernas språk). Så någonting mer har hänt nyligen som givit språket dess unika, internationella status.

Utan USA:s frammarsch under 1900-talet hade världens språkbild sett mycket annorlunda ut.

Två världskrig och USA:s uppgång

america sign girl backpack

Medan Europa återuppbyggdes under åren efter 1945, blomstrade USA. Amerikanska affärer tog över där Brittiska Ostindiska Kompaniet hade lämnat ett hundratal år tidigare och tog engelska med sig runt Jorden som ett affärsspråk. Inflytandet av amerikanska affärsmetoder, i kombination med den engelska traditionen som Brittiska Ostindiska Kompaniet lämnade efter sig världen över, har gjort engelska till det dominerande språket inom internationell handel under 2000-talet. Alla världens främsta businesskolor undervisar idag på engelska.

Engelska är nu det mest talade främmande språket i 19 av EU:s 25 medlemsstater där det inte är ett officiellt språk. De 6 stater där engelska inte är nummer ett, visar också betydelsen av politiken för språkpolicyn. Ryska är det mest talade främmande språket i Litauen, Lettland och Estland; kroatiska det största i Slovenien och tjeckiska det största i Slovakien.

Men efterkrigstidens kulturella arv är också mycket viktigt för ökningen av engelska som ett världsspråk.

Liksom man sände pengar över Atlanten, skickade USA även ljud i form av rock and roll, jazz och, senare, disco och hip hop. Hollywoodfilmerna gjorde sensation över hela världen och amerikanska TV-serier blev kulturella referenspunkter. Amerikansk kultur fanns överallt och utstrålade tillit och framgång; just det rätta för en värld som varit hemsökt av krig.

Det var inte bara amerikansk musik som tog engelskan in i diskotekens och hemmens värld. Brittiska band, inklusive Beatles, Rolling Stones, Queens, Pink Floyd, Police eller Led Zeppelin, säkrade att Storbritannien härskade på ljudvågorna om dock inte längre på havsvågorna. (Rule Brittania…).

Hippierörelsen kom från San Francisco och London. Musikfestivaler som Isle of Wight och Woodstock blev ikoner för en hel generation, vare sig engelsktalande eller inte.

Denna ”soft power” fortsätter än idag…

Engelska är “coolt”

Reklamfolk skryter med att behärska tidsandan genom att skapa konsumentbegär genom att göra produkter sexiga. Ett av sätten de gör detta på är genom användandet av engelska ord. Kolla Der Spiegels Tyska exempel, Slate.fr:s Franska exempel, och La Repubblicas Italienska exempel.

Många exempel på engelska i reklam kommer från multinationella företag, som önskar behålla sin kommunikation oförändrad från marknad till marknad, men vissa exempel kommer från lokala företag som söker det ogripbara element av glamour som engelskan kan ge. Naturligtvis händer detta på engelska också: haute couture och Eau de Toilette låter mycket sexigare på originalspråket.

Band släpper sina verk på engelska för att nå en så stor publik som möjligt. Så gör även filmskapare. Denna osynliga press att producera kreativt arbete på engelska adderar till den kulturella impuls som språket fick under andra hälften av 1900-talet.

Extremsporternas stilmedvetna språk är engelska: snowboardåkare ollie, fakie och rodeo oavsett om de är från Kanada, Schweiz eller Japan.

Själva ordet ”cool” har assimilerats i många olika språk.

Vetenskap & Teknologi

london underground man

USA:s globala makt sammanföll med uppkomsten av populär dataanvändning och engelska är den tekniska revolutionens och internets språk. Se på ett tangentbord, till exempel; det är gjort för latinska bokstäver, så asiatiska användare (speciellt) måste använda komplicerad teknik för att kunna skriva ord.

Vad som händer inne i apparaterna domineras även det av engelska. USA är fortfarande den främsta nationen inom teknisk utveckling och, på grund av språkpolicyn som nationens grundare lade fast, är engelska det dominerande språket.

Pull inte push

Bortsett ifrån några tidiga kolonisatörers anstängningar för hundratals år sedan, har engelskans framgång mer att göra med ”pull” än med ”push”. Människor i de brittiska kolonierna, som ville utbilda sig, fick den undervisningen på engelska. Konstnärer, som vill nå största möjliga publik för sina verk, kan uppnå detta med engelska. Om du vill göra internationella affärer, måste du kunna tala engelska. Och även om du inte behöver tala engelska för att göra en framgångsrik karriär, så hjälper det dig mycket.

Kommer engelska att förbli nummer ett?

Vissa säger att engelskan har blivit gränslös, eftersom den är lätt att lära sig, eller speciellt flexibel, men tittar man bakåt så verkar det inte relevant. Trots ett oerhört komplicerat kasussystem var latin Europas mest betydelsefulla språk under mer än tusen år (och dess avkomlingar är fortfarande starka). Folk lärde sig latin då av samma anledningar som de lär sig engelska idag: för att komma framåt i livet och ha tillgång till kunskap. Men, idag talas latin bara av präster och lärda akademiker.

Språk och gränser förändras över tiden, men engelska kommer antagligen att förbli världsspråket nummer ett under vår livstid.

Lär dig engelska världen runt

By Alex Hammond

What do you think?