23 mjuka färdigheter du får genom att studera utomlands

Karriär September 15, 2020

Det är ingen hemlighet att kunna ett andra språk (eller flera) flytande, hjälper dig framåt i din karriär och skiljer ut ditt CV från andra kandidaters när du söker jobb både externt och internt. I dessa dagar, emellertid, är tyvärr att ha ett bra CV inte alltid nog. Akademiska betyg och arbetserfarenhet är självklart fortfarande viktiga, men arbetsgivare uppskattar också stort andra färdigheter som ofta kommer ur livserfarenhet.

Du kommer att bli förvånad över hur mycket mer än ”bara” språkkunskaper du tar med dig hem efter en språkkurs utomlands. De flesta vinsterna faller under kategorin ”mjuka värden” och de är bland de värdefullaste färdigheterna arbetsgivarna söker.

Vad är hårda och mjuka färdigheter?

Hårda färdigheter är vanligtvis sådana som måste läras genom formella studier, exempelvis datakompetens, teknisk kompetens, matematik eller någon annan färdighet som krävs för att du skall klara av kärnan i ditt jobb.

Mjuka färdigheter är sådan kompetens som hjälper dig att klara dig bättre i livet och i umgänget med människor. De abstrakta färdigheter som snarare kommer från livserfarenhet än från formella studier.

Arbetsgivarna strävar efter en balans mellan hårda och mjuka färdigheter hos sin personal.

De viktigaste mjuka färdigheterna

Att studera utomlands ger dig vissa hårda färdigheter, speciellt språkkunskaper som är så värdefulla i dagens värld. Men erfarenheten av att lära dig, omgiven av en annan kultur, kommer att påverka dig djupare än utökningen av ditt ordförråd.

Uppdelade på 4 kategorier, kommer här 23 mjuka färdigheter du vinner genom att leva och studera utomlands:

Kommunikativ kompetens eller ”personliga färdigheter”

1.  Att lyssna – Denna erfarenhet är absolut central, både i och utanför klassrummet. Det tar längre tid att processa ett främmande språk, vilket gör att du måste tänka mer på vad du hör och hur du ska svara. På ditt modersmål kan du ibland märka att du formulerar ett svar i tankarna snarare än att du lyssnar på vad din samtalspartner säger… något att fundera på när du lär dig ett nytt språk.

2.  Att tala – Att tala ett annat språk förbättrar inte bara din förmåga att prata på det språk du lär dig, det kommer dessutom att ge dig ett annat perspektiv på dit eget språk. Hur känns det när folk talar för fort eller använder slang när de pratar med dig? Du kommer att lära dig att uttrycka dig mer korrekt på ditt eget språk, vilket är en viktig kommunikativ färdighet.

3.  Kulturell förståelse – Att studera utomlands ger dig chansen att komma en annan kultur inpå livet på ett sätt som vanlig enkel turism inte ger. Språket är din dörröppnare. Din skola och dina dagliga erfarenheter kommer att visa dig att många formaliteter och traditioner är annorlunda på andra håll.

4.  Multikulturellt engagemang – Såväl som att lära dig om den lokala kulturen, kommer du att träffa och studera med människor från hela världen. Att kunna arbeta med olika typer av människor är en central mjuk färdighet i den moderna affärsvärlden.

5.  Empati och förmåga att relatera till andra – Att se mer av världen hjälper dig att förstå att, oavsett var du är född, styrs människor i grunden av samma primära känslor.

6.  Tålamod – Tålamod är viktigt när du studerar ett språk, men också för att klara dig i en främmande kultur och i ett främmande land.

7.  Lagarbete – Modern språkundervisning innehåller massor av aktiviteter i större eller mindre grupper. Att arbeta med en uppgift på ett nytt språk, med människor som inte delar ditt modersmål och din kulturella bakgrund är en verklig utmaning och ett berikande sätt att förbättra din lagarbetskompetens. Du måste inte gilla alla, men ni måste kunna arbeta tillsammans… precis som i vilket jobb som helst.

Mental kompetens

8.  Kreativ problemlösning – När du befinner dig utanför din bekvämlighetszon, ofta tillsammans med människor som inte talar ditt modersmål, måste du bli kreativ för att lösa problem.

9.  Multidisciplinärt tänkande – Detta är ett av 2000-talets stora ämnen och språkundervisning är ett bra exempel på detta. En lektion kan ägnas åt att lära ut ett visst grammatikavsnitt eller vokabulär, men detta görs genom olika ämnen och aktiviteter. En lektion rörande en specifik grammatisk struktur kan ta formen av en gruppdebatt, ett spel, en hörförståelse, eller en fingerad jobbintervju till exempel. Väldigt olika närmanden mot samma kunskapsmål.

Praktiska färdigheter

Här blir gränsen mellan hårda och mjuka färdigheter litet suddig.

10. Självstyrning – Din språkskola kommer att hjälpa dig så mycket som möjligt med att ”mjuklanda” i det nya landet, men det är i slutändan upp till dig själv att göra det mesta möjliga av din tid och att organisera ditt liv.

11. Självdisciplin – Ingen kommer att tvinga upp dig på morgonen för att gå till dina språklektioner och inte heller kommer någon att tvinga dig att göra dina läxor. Men du kommer att märka att de studenter som gör dessa saker är de som avancerar snabbast.

12. Presentationsfärdighet – När du en gång har talat inför en grupp på ett annat språk, kommer att göra en presentation på ditt modersmål inte längre att kännas så farligt.

13. Skrivfärdighet – När var sista gången du verkligen tittade på hur du skriver? Att skriva på ett främmande språk, där du har större begränsningar, hjälper dig att skriva klarare även på ditt modersmål.

14. Coaching & mentorskompetens – En bra lärare kan vara precis lika inspirerande för en vuxen som för ett barn. Skillnaden är att den vuxne kan identifiera vad som gör läraren bra och kan ta det till sig tillsammans med språkkunskaperna.

Personlighetsdrag

The essentials of who you are may come from your childhood, but living and studying abroad will provide you with many new stimuli.

15. Självförtroende – Det krävs självförtroende för att prata med främlingar på ett nytt språk och du kommer att glädjas över hur välkomnande folk är när du försöker tala deras språk. Det självförtroendet tar du med dig hem.

16. Uthållighet – Att lära sig tänka på och att tala ett nytt språk är en utmanande men berikande process. Din uthållighet belönas med livslånga färdigheter.

17. Ansvar – Att leva i ett annat land betyder att du är borta ifrån vänner och familj. Det är upp till dig att skapa en bekvämlighetszon och att få saker att fungera.

18. Ambition – Inom rimliga gränser är ambition ett plus. Se mer av världen och du kommer att bli klarare på vad du vill få ut av livet – och hur du skall lyckas med det.

19. Initiativ – Detta är en otroligt viktig mjuk färdighet. Om du inte har en alldeles fantastisk tur, ramlar inte saker och ting ner i knät på dig. Du behöver initiativ för att få det att hända. Utan ditt vanliga nätverk omkring dig är det ännu viktigare att ta initiativ när du bor på ett nytt ställe.

20. Integritet – Kan man lära sig integritet? Att möta nya människor från hela världen ger dig tillfälle att reflektera över vad du värdesätter hos en person.

21. Emotionell balans – En av de mer speciella sakerna med att tala på ett främmande språk, är att tenderar att tänka mer innan du öppnar munnen, vilket minskar risken att säga något som du senare ångrar. Att behärska dina känslor kommer att hjälpa dig att fungera i vilken grupp som helst.

22. Flexibilitet – Saker fungerar annorlunda i olika kulturer och du behöver vara flexibel för att lyckas. Du behöver inte gilla hur saker fungerar på andra håll, men du måste kunna anpassa dig. Förmågan att klara svåra eller oväntade situationer kommer du alltid att ha nytta av i livet.

23. Mognad – Kombinera alla drag här ovan för och det är vad du kommer att få.

Att studera utomlands, som du ser, hjälper dig definitivt att göra ditt bagage av mjuka färdigheter mer komplett och gör dig till en bättre, mångsidigare, lagmedlem och anställd. Vad är det bästa med att skapa denna viktiga del av ditt CV? Du kommer att få ditt livs upplevelse medan du gör det!

Väx med ESL

By Alex Hammond

What do you think?