Varför är jag dålig på språk?

Lär dig språk March 6, 2014

Om främmande ord ”går in genom ena ört och ut genom det andra”, har du antagligen haft dålig erfarenhet av språkundervisning i skolan. Detta ger som effekt att ditt självförtroende, vad gäller språk under ditt vuxna liv, reduceras.

Sanningen är att vissa människor kan vara bättre på att lära sig språk än andra, men alla är kapabla att lära sig ett andra språk. I Europa kan över 90 % av befolkningen i Luxemburg, Lettland, Nederländerna, Malta, Slovenien, Litauen och Sverige klara en konversation på ett andra språk. Folk i dessa länder är inte genetiskt överlägsna i att lära sig språk, de har nytta av kombination av omständigheter och motivation.

Det finns miljoner människor i dessa länder, som inte är ”bra på att lära sig språk”, men de har ändå lyckats lära sig att klara att konversera, vilket är den första stora målsättningen med språkinlärning.  Detta är goda nyheter för dig, för om de kan, så kan du också.

Låt oss först titta på några typiska egenskaper för att bli bra på att lära sig språk:

Bra minne

Den enskilda, mest betydande biologiska faktorn för att lära sig språk som vuxen, är ditt minne. Förmågan att komma ihåg ord eller bitar av språket som du lär dig, är avgörande och är lättare för vissa människor än för andra. Men även om ett gott minne är till stor hjälp, finns det metoder att tillgå för oss som inte har välsignats med fler mentala terabytes än Google. Detta handlar om…

Bra teknik

Om du kämpar med att komma ihåg ord eller grammatiska strukturer omedelbart, är du inte ensam. I själva verket hör du till den stora majoriteten av de som lär sig språk, vilka behöver repetera för att komma ihåg. Olika människor använder olika sätt, men vissa saker är vanligtvis gemensamma (mer om detta senare).

Förmåga att lyssna

listening

Det är stora skillnader mellan sättet på vilket ett språk talas och hur det skrivs. Även där språket skrivs som det uttalas, pratar inte folk som de skriver. Exempelvis kommer du nästan aldrig att se interjektioner – hmm, öhh, typ – i skriven form, men de utgör en betydande del av talet. För att få in rytmen och känslan för språket, behöver du exponeras för det och verkligen lyssna.

Motivation

Allt det ovanstående blir meningslöst utan motivation. Denna kan vara allt från den personliga prestationen att lyckas förstå en utländsk film, till den darwinistiska charmen av att kunna tala spanska eller portugisiska på din lokala salsaklubb, eller till den härliga känslan av att förstå vad texten i din favoritsång verkligen betyder. Med motivation följer förmågan att fokusera på vad du håller på att lära dig.

Att lära dig språket i ett land där det talas är ett sätt att säkra att din motivationsnivå förblir hög.

Är det en nackdel att börja sent?

Det finns en kontroversiell teori inom lingvistiken som kallas Critical Period Hypothesis, vilken menar att din förmåga att lära dig språk minskar efter barndomen. Den är kontroversiell eftersom det finns begränsade bevis bakom den och det finns massor av vuxna som har lärt sig språk så gott som flytande.

Vad forskning har visat ganska otvetydigt är att dessa vuxna inte blir av med sin brytning på samma sätt som yngre. Men även de som har språket som sitt modersmål har lokala accenter och det finns inget tal utan accent.

Om du startar tidigare får du mer tid att öva och du glömmer sällan helt och hållet det du lärt dig som barn. Om du exempelvis lärt dig ett språk i skolan och sedan inte använt det på tio år, har du ändå en fördel om du väljer att ta upp språket igen.

Arnold-Schwarzenegger

Så att börja lära sig ett språk senare i livet är en nackdel, men definitivt inte en ursäkt för att vara ”dålig på språk”. Arnold Schwarzenegger kom till Amerika när han var 21 år med små kunskaper i engelska. Han talar med stark brytning ännu idag, men det har inte stoppat honom från att bli en stor Hollywoodstjärna och guvernör i Kalifornien.

Läs denna artikel om hur språkinlärningen förändras när du blir äldre.

Hitta den rätta tekniken

Vare sig du är ”bra på”, ”dålig på”, eller ”mitt emellan” på språk, så är det viktigaste att hitta en inlärningsteknik som passar just dig. Detta beror på dig som individ, liksom på dina tidigare erfarenheter av att lära dig.

Vissa människor, till exempel, föredrar att lära sig utantill, att komma ihåg grammatiska uppställningar och vokabulär. Utbildningssystem i vissa länder förordar utantillinlärning och studenter med denna bakgrund kan ha en fördel av att hålla sig till denna, för dem kända teknik. För många människor, emellertid, är utantillinlärning det som gör att de tror sig vara dåliga på språk.

Välstrukturerade lektioner vid en bra språkskola, ger tillfälle att lära sig av erfarna lärare, samtidigt med övning tillsammans med andra elever som studerar på samma nivå. Lektionerna på en språkskola är inte alls som lektionerna på gymnasiet. Gruppstorleken är mycket mindre, eleverna mer motiverade (eftersom de valt att studera där) och undervisningsmetoderna är moderna.

Vissa studerande föredrar privatlektioner. Fördelen är uppenbar: du har din egen lärares odelade uppmärksamhet. Lektionerna genomförs i din takt och du fortsätter med det du håller på med till dess du förstår. Andra studerande känner sig mer stimulerade av den sociala aspekten med att lära sig i grupp.

Inlärningsupplevelsen skall vara angenäm: att lära sig ett språk skall vara både roligt och utmanande.

Det är också mycket viktigt att du förstår språkets mekanik, hur orden påverkar varandra inbördes och i meningar. Med andra ord, grammatik. En bra lärare hittar vägar att göra grammatiken intressant. Hur kan grammatik någonsin bli intressant, frågar du dig?  Jo, om du betraktar grammatiken inte som ett mål i sig, utan som en nödvändighet för att kunna kommunicera dina idéer, så blir det genast mer meningsfullt. Att lära sig att böja verb kan verka tråkigt, men inte kunna uttrycka sig förståeligt.

Språkinlärningens nyckelingredienser

Framgångsrika språkstuderande fortsätter att lära sig utanför klassrummet och det är där som den personliga inlärningstekniken verkligen kommer till sin rätt. Studieteknik är en personlig sak och de flesta människor har nytta av att variera olika tekniker då och då. Uttråkning är inlärningens fiende.

wien-treppen

Tre högst viktiga ingredienser i språkinlärning är relevansförståelse och repetition.

Om det du lär dig är relevant för dig, är det troligare att det fastnar. Vi bombarderas med mycket meningslös information varje dag och kan bara komma ihåg en liten del av den; om du har en genuin önskan eller ett genuint behov av att lära dig ett språk, blir det mycket enklare att lära dig. På våra språkkurser väljs ämnena med omsorg för att säkra att de skall vara relevanta för studenterna. De ämnen som behandlas under lektionerna kommer att vara knutna till lokala erfarenheter utanför lektionstid.

Studier med total språkfördjupning erbjuder tillfälle att lära sig någonting nytt och intressant genom det nya språket. Detta koncept var inspirationen till våra kurser språk PLUS, där standardkurser kompletteras med lokala aktiviteter; allt från matlagning till snowboardåkning.

Det är viktigt att du förstår varje ingrediens av språket när du lär dig det. Detta är speciellt viktigt med grammatiken, som är varje språks skelett. Men att lära sig grammatik betyder inte nödvändigtvis att lära sig grammatiska uppställningar under en enda lång föreläsning: när du omges av språket och när du måste använda det för att uttrycka dig, blir den praktiska nyttan av att lära sig grammatik uppenbar.

Vare sig det gäller grammatik eller ordförråd, i talad eller skriven form, hjälper dig repetitionen att komma ihåg och repetition betyder inte upprepning av samma sak tio gånger för att sedan fortsätta (även om minnesteknik kan vara mycket användbar), utan att se samma strukturer och vokabulär användas många gånger under dina studier. Hur du repeterar är upp till dig; att lyssna till musik är en strategi. Om du tittar på, eller utövar sport kommer du att höra samma ord komma upp gång på gång. Allt handlar om övning.

Total språkfördjupning är det bästa sättet att lära sig

studying-abroad-group

Vi på ESL – Språkutbildning utomlands, är övertygade om att lära sig språket i ett land där det talas, ger den bästa motivationen av alla. Du utvecklar förståelse för språket genom experter på undervisning. På din fritid är du omgiven av språket du håller på att lära dig.

Detta är inte bara en fantastisk upplevelse, utan du uppnår automatiskt relevans, förståelse och repetition. Dina färdigheter sätts på prov varje dag och genom denna utmaning gör du framsteg.

Våra kurser ges dessutom på några av världens mes fascinerande platser, från drömska surfingstäder till världsmetropoler, så du får med dig mycket mer än språkfärdigheterna hem.

Kontakta oss för mer information om våra kurser och resmål.

Så, tror du fortfarande att du är dålig på språk? Låt oss få veta varför!

Bilder: Cortto via CC, Alex Hammond

Källor:

Europeans and their Languages: Source

Johnson, Jacqueline S., and Elissa L. Newport. “Critical period effects in second language learning: The influence of maturational state on the acquisition of English as a second language.”Cognitive psychology 21.1 (1989): 60-99.

Lenneberg, E. Biological Foundations of Language. New York: Wiley, 1967.

Singleton, D. David Michael, and Zsol Lengyel, eds. The Age Factor in Second Language Acquisition: A Critical Look at the Critical Period Hypothesis 7. Multilingual Matters, 1995.

By Alex Hammond

What do you think?