Blir det svårare att lära sig ett språk när man blir äldre?

Lär dig språk March 3, 2014

Fram till 1990-talet var det allmänt accepterat att endast barn kan lära sig ett andra språk flytande. Barn, resonerade man, är mer receptiva för nytt lärande och speciellt för språk. Detta lät logiskt. Barn behöver lära sig ett språk för att fungera i samhället, därför måste det också vara lättare för dem att lära sig ett andra språk.

Men när språkvetare började studera fakta, fann de att situationen inte var så klar som man hade antagit. Forskningen visar nu att medan unga elever har vissa fördelar när de lär sig ett nytt språk, så ger erfarenheten av att mogna till vuxen äldre elever tillgång till några verktyg och tekniker, som inte barn har.

Medan barn är mer naturligt anpassade till att lära sig nya saker, använder vuxna sin livserfarenhet för att lära sig. Så, att lära sig ett språk blir inte nödvändigtvis svårare med åldern, det blir annorlunda.

Vad är en vuxen förresten?

Om du är övertygad om att musik brukade vara bättre förr och att barn idag är ouppfostrade, då är det tryggt att säga att du är en vuxen.

167229185(1)

Kemiska förändringar händer i hjärnan under puberteten, men det betyder inte att din förmåga att lära dig ett nytt språk försvinner med dina första finnar. Efter en ganska stor förändring i mitten av tonåren, blir förändringarna mer gradvisa och fortsätter till viss del under hela ditt vuxna liv.

Efter denna tidpunkt, enligt (den högst kontroversiella) Critical Period Hypothesis, blir hjärnan mindre receptiv för att ta emot ny information, vilket i sin tur gör lärandet av ett andra språk mer utmanande. Många forskare finner fel i denna Critical Period Hypothesis, speciellt relaterade till att inhämta ett andra språk, men instämmer att unga elever har vissa fördelar.

Kognitivt – minnet är viktigt för att lära sig vad som helst och barn suger verkligen i sig information lättare än vuxna. Vissa menar att detta gäller språk och beviset för detta är att vuxna elever har mycket svårare än barn att bli av med sin ”utländska” accent i ett andra språk.

Motivationellt – tekniskt sett är detta mer av en nackdel för vuxna elever, som kämpar med att hitta den rätta motivationen för att lära sig ett främmande språk. Barn motiveras av en mängd faktorer, som föräldrar, examina och önskan att kommunicera.

Strukturellt – in den utvecklade världen, kan de flesta barn fokusera på sin utbildning. Med timmar varje vecka ägnade åt att lära sig ett främmande språk, är framsteg mer eller mindre oundvikliga. Vuxna, däremot, är redan upptagna och behöver finna tid att ägna sig åt att lära sig ett språk.

Men vuxna har några egna fördelar:

Kognitivt – äldre elever har högre utvecklade kognitiva system och kan integrera ny språkinformation med sina redan omfattande erfarenheter av lärande.  När du når vuxen ålder, vet du mer om dig själv och om vilka inlärningstekniker som fungerar för dig.  Studier visar att äldre elever ofta får bättre resultat på ordförrådstest, än unga elever.

Experimentellt – genom din livserarenhet kan an du göra associationer som inte är möjliga för de flesta barn och dessa associationer är speciellt hjälpfulla när du lär dig ett främmande språk. Om du kan andra språk, kan detta var till stor hjälp, men du kommer att märka att associationer kan komma från oväntade ställen, som en textrad ur en sång, kända slogans, eller till och med saker som inte är uppenbart relaterade till språket.

Kontextuellt – du förstår betydelsen av språk bättre när du blir äldre. Forskning visar att vuxna lär sig slumpvisa och konceptuella aspekter av språket bättre än vad barn gör. Medan unga elever kanske kan bilda grammatiskt rätta meningar med mindre ”utländsk” brytning, kan vuxna bättre förstå komplicerade koncept och språkidéer.

Allt detta för att säga: barn och vuxna lär sig på olika sätt. Forskningen visar att det enda unga elever kan uppnå, som är nästan omöjligt för vuxna, är en övertygande, lokal accent. Men, om du har tid och entusiasmen att satsa, har du lika stora möjligheter att behärska språket flytande

Hur kan du finna den bästa lärmiljön som vuxen?

Om barn reagerar positivt på språkövningar, så gör vuxna inte det i allmänhet. Att lära sig ett språk som vuxen, kräver mer än stimulansen i klassrummet.

Genom att lära dig ett språk i det land det talas, fördjupar du dig i dess kultur, vilket ger dig motivation att jobba hårdare med dina studier och förstärker det praktiska värdet av de färdigheter du utvecklar. Dessutom utvecklar du associationer mellan språkets teori och dess dagliga användande, genom att placera språket i sitt sammanhang. Att lära sig grammatik kan verka tråkigt, men att använda dess kunskaper i en konversation är det inte.

När du pratar med någon på ett kafé, på tvättinrättningen, eller tar en drink på en lokal bar, blir arbetet du satsat under lektionerna plötsligt meningsfyllt. Du kommer också antagligen i kontakt med några lokala uttryck som skulle få din språklärare att rodna!

Erfarenheten av att resa ökar självförtroendet. När du sett mer av världen har du också fler referenspunkter. Självförtroende och livserfarenhet är avgörande för hur lär dig som vuxen: den där mjuka, ungdomliga hjärnan är borta, men ditt kunnande om hur du lär dig ger dig ett annat närmande till språkstudierna.

Vi tror fullt och fast att fördjupningen under studier utomlands, ger dig de bästa förutsättningarna att lära dig ett främmande språk som vuxen. Det fungerar genom kombinationen av högkvalitativ språkundervisning med livet i en annan kultur, vilket ger den nödvändiga stimulansen till vuxna att lära sig ett språk.

Att välja en kurs

Vi vet av erfarenhet att medan många studerande uppskattar att vara i en grupp med blandade åldrar, så föredrar vissa att lära sig tillsammans med studenter i deras egen ålder. Forskning har visat att vissa mogna studenter känner sig hämmade i en grupp av rynkfria yngre människor och att detta hindrar dem i sitt lärande. Den typiske utlandsstudenten är mellan 20 och 25 år, men åldersspannet är enormt och vi hjälper regelbundet studenter i alla åldrar.

Having fun

Med detta i åtanke, lanserade vi nyligen ett program med språkkurser anpassade för studenter från 30 år och uppåt. Vissa resmål är naturligt mer attraktiva för studenter som vill lära sig i en mer mogen grupp. Efter succén med kurserna i engelska för personer från 30 år i London och på Malta, har vi nu lagt till en skola i Dublin, som vi anser vara ett av de finaste resmålen för vem som helst i 30- eller 40-årsåldern, som vill förbättra sin engelska.

Vi erbjuder också språkkurser för personer från 50 år på en hel rad destinationer runt om i världen.

Även på resmål där vi inte genomför speciellt riktade kurser mot mogna studenter, vet vi vilka skolor som är mest attraktiva för olika åldersgrupper och varför. Våra språkreserådgivare finns för att hjälpa dig att hitta det resmål och den skola som är mest rätta för dig.

Så gör det mesta av din potential: det enda som är absolut garanterat att hindra dig från att lära dig ett språk som vuxen, är att inte försöka.

Har du lärt dig ett språk flytande som vuxen?  Vad var din erfarenhet?

Källor:
Genesee, Fred. “Second Language Learning through Immersion: A Review of US Programs.”Review of Educational Research 55 (1985): 541-61.

Schulz, Renate A. and Elliott, Phillip, “Learning Spanish as an Older Adult”, in Hispania, Vol. 83, No. 1 (Mar., 2000), pp. 107-119.

Swaffar, Janet K., “Competing Paradigms in Adult Language Acquisition”, in The Modern Language Journal, Vol. 73, No. 3 (Autumn, 1989), pp. 301-314

Tochon, Francois Victor, “The Key to Global Understanding: World Languages Education—Why Schools Need to Adapt”, in Review of Educational Research, Vol. 79, No. 2 (Jun., 2009), pp. 650-681

Wiley, Edward W., Bialystok, Ellen and Hakuta, Kenji, “New Approaches to Using Census Data to Test the Critical-Period Hypothesis for Second-Language Acquisition”, in Psychological Science, Vol. 16, No. 4 (Apr., 2005), pp. 341-343

By Alex Hammond

What do you think?