ESL – Språkutbildning utomlands Blogg

Vi pratar hållbar utveckling med ILSC i Vancouver

Hållbar utveckling är en betydelsefull del av ESL:s företagspolicy.  Likaväl som vi försäkrar oss om att arbeta efter dessa riktlinjer inom vår egen organisation, uppmuntrar vi aktivt våra partnerskolor att engagera...