Hur lång tid tar det att kunna tala ett språk flytande?

Lär dig språk March 2, 2015

Varje gång du startar ett projekt är det viktigt att sätta upp mål. Om du startar ett språkprojekt, blir ditt mål antagligen att kunna prata flytande.

Så hur lång tid tar det att lära sig att kunna tala ett språk flytande?

Ställ dig dessa fem frågor så får du en någorlunda idé:

1. Vad betyder flytande för dig?

Flytande är ett vagt begrepp och folk ger det olika betydelser. Exempelvis behöver du anstränga dig mycket mindre för att kunna konversera på ett språk, än att nå nivån där du kan använda språket i ditt arbete.

Du kanske har hört att de 300 vanligaste orden på vilket språk som helst utgör mer än hälften av all konversation, men att bara förstå hälften av ett samtal är definitivt inte detsamma som att tala flytande.

En användbar definition kunde vara att ”behärska språket på mer än konversationsnivå, utan att nödvändigtvis kunna det lika bra som modersmålet”.

2. Vilka språk kan du redan tala?

Om språket du studerar har många kognater (besläktade ord) och liknande grammatik som ett språk du redan kan, blir inlärningsprocessen mycket snabbare.

Även om du har studerat andra typer av språk, är det till fördel för dig.

Å andra sidan, om du måste lära dig ett nytt skrivsätt kommer det att ta längre tid.

3. Vilket språk håller du på att lära dig?

Elvin Jones Trio - David Williams Elvin Jones Ryo Kawasaki

Olika språk ger dig olika utmaningar. ESL:s produktdirektör, Krister Weidenhielm, jämför det med att lära sig att spela ett instrument: ”vissa språk är som trummor, där du snabbt kan starta med några ljud, men som kräver massor av övning när du kommer upp på högre nivåer med komplexa rytmer, vissa språk är som en trombon, där du behöver mer tid i början för att lära dig att få fram grundljuden, men där det blir lättare att spela ju mer du övar, när du en gång lärt dig tekniken”.

4. Hur lär du dig?

Att klicka på en app på din smartphone under fem minuter medan du väntar på bussen är inte detsamma som att studera ett språk med total fördjupning och professionell undervisning.

sad-phone-lady

Att studera utomlands och byta tillbaka till ditt modersmål så fort lektionerna är över och tillbringa kvällarna på sociala medier, är inte detsamma som att gå ut och använda språket tillsammans med lokalbefolkningen.

Det handlar alltså om …

5. Hur engagerad är du?

Om du fokuserar kommer du att lära dig snabbare. Att vara i den rätta miljön hjälper dig att göra det.

Därför har miljön betydelse

Oavsett vilken teknik du väljer, är övning och relevans två av nycklarna till framgång. Att studera med total språkfördjupning är ett sätt att säkra att språket du studerar direkt känns relevant för dig i ditt dagliga liv.

Människorna du tillbringar din tid med och de saker du vill uttrycka har stor betydelse för hur du kommer ihåg saker och ting. Exempelvis att ha en romans på ett främmande språk är en stark motivationsfaktor att lära sig och ger god utdelning när du lyckas. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt du gör framsteg när språket blir ett medel snarare än själva målet.

Därför har tiden betydelse

Din hjärna behöver tid att processa ny kunskap och fortsätter att smälta informationen långt efter det att du slutat studera. När du lär dig, går du igenom ett mottagande steg där du tar in ny information, ett smältande steg där informationen tillgodogörs och ett uttryckande steg där du kan koma ihåg och använda din nya kunskap. Hela denna process tar tid.

Det fina med att lära sig ett språk utomlands, är att du kombinerar inlärningstiden med en livserfarenhet. Språkstudier kan hjälpa till att ge struktur åt en lågreseupplevelse och ger dig kontakt med massor av människor som också studerar och reser.

become-fluent

Vad som är kul för dig som är nybörjare är att du gör mycket mer märkbara framsteg i början av studierna. Skillnaden mellan att förstå 0 % av vad du hör och 50 % vad du hör, är mycket större än skillnaden mellan att förstå 50 % och 100 %. Samtidigt är tiden som behövs för att nå de första 50 % betydligt kortare.

Kom ihåg att dina muntliga och skriftliga färdigheter samt förmågan att läsa och höra inte nödvändigtvis utvecklas i samma takt – speciellt inte om du ägnar dig åt studier på egen hand. En stor vinst med en strukturerad språkkurs är att du arbetar med alla fyra färdigheterna.

Du bestämmer hur snabbt du kommer att tala flytande

Den viktigaste faktorn som avgör hur snabbt du kommer att lära dig att tala ett språk flytande är … du. Men, om du tänker ”oh, jag är dålig på språk”, kan din självtillit hålla dig tillbaka. Du behöver hitta en teknik och en miljö som fungerar för dig.

En sak är säker: ju förr du startar, desto snabbare kommer du att kunna tala flytande.

Har du lärt dig ett språk flytande? Dela med dig av dina erfarenheter!

Bilder: Tom Marcello (CC BY-SA 2.0),

By Alex Hammond

What do you think?