Hur du förbereder ditt barn att lyckas i sin karriär

Lär dig språk April 13, 2021

Vi vill alla våra barns bästa – vi hoppas vi fostrar dem med viktiga värden som empati och vänlighet och mest av allt vill vi att de ska vara lyckliga. Men vi vill också förbereda dem för vuxenlivet och förhoppningsvis, framgång i yrkeslivet. Snabba tekniska utvecklingar förändrar våra liv i hisnande fart och morgondagens arbetsplats kommer att vara väldigt annorlunda mot idag. Eftersom automatisering och globalisering omvandlar arbetets värld, vilka färdigheter kommer arbetsgivare att eftersöka om fem eller tio år? Hur kan du se till att ditt barn lyckas på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad?

En nyligen presenterad Deloitte-rapport om arbetets framtid belyser att, som Deloittemedarbetaren Frans Dagelet säger, “en universitetsexamen kommer inte längre att räcka för att garantera fortsatt anställning – människor kommer att behöva utveckla sina medfödda mänskliga färdigheter, samtidigt som de håller sina digitala kunskaper aktuella”. De “mänskliga” eller mjuka färdigheter som är mest efterfrågade av arbetsgivare kan finslipas och utvecklas genom att studera utomlands. Till exempel blir barn som lär sig språk utomlands mer oberoende, mer anpassningsbara, mer öppna och mer kulturellt medvetna – förutom att de får språkkunskaper som är avgörande i vår globala, sammanlänkade värld. Den internationella erfarenheten hos jobbsökande är också mycket värderad, för, som studier har visat, människor med denna erfarenhet är bättre på problemlösning och kreativt tänkande, färdigheter, bland andra, som är nyckelkompetenser för professionell framgång. Och medan barn kan lära sig på alla slags olika sätt, särskilt i denna digitala ålder, är lärandet genom erfarenhet det mest kraftfulla och effektiva.

Läs vidare för att ta reda på hur du kan förbereda ditt barn att lyckas i sin karriär!

Uppmuntra anpassningsbarhet

Tiden för ett “jobb för livet” är över och framtida anställda måste vara flexibla för att anpassa sig till en ständigt föränderlig arbetsmarknad. Att fördjupa sig i en annan kultur innebär att man snabbt måste anpassa sig till nya omständigheter och barn som studerar utomlands utvecklar ett flexibelt tankesätt vilket kommer att vara till fördel i deras professionella liv. Som framtida anställda, kommer de att ha kapacitet att snabbt reagera på yrkesmässiga utmaningar, till exempel genom att lära sig nya färdigheter när arbetskraven förändras.

Hjälp dina barn att utveckla sin äventyrslystnad

Barn som lämnar hemmets komfortzon för att studera utomlands visar en längtan efter äventyr och en vilja att anta nya utmaningar, som bör uppmuntras. Även om de självklart kommer att studera i en säker, kontrollerad miljö, kommer de själva att behöva övervinna små, men viktiga, utmaningar varje dag utan hjälp av ett välbekant supportnätverk – även om det är något helt vardagligt som att ta reda på var lektionerna hålls eller hur man beställer en läsk på ett kafé. Genom att uppmuntra denna förmåga hos dina barn, hjälper du dem på vägen till framgång i deras framtida karriär.

Ge dina barn ett mångkulturellt perspektiv

Arbetsplatsen har redan blivit global, och yrkesverksamma kan ha virtuella möten med kollegor i Australien eller Japan lika enkelt som med dem som bor i grannstaden. Som ett resultat av detta, kommer geografiska gränser att spela en minskande roll vid anställning och arbetslagen blir alltmer heterogena och mångkulturella. Barn som studerar utomlands och fördjupar sig i en annan kultur, får chansen att skaffa vänner från hela världen. Detta kommer att bidra till att vidga deras vyer och ge dem ett mångkulturellt perspektiv som kommer att vara avgörande för deras personliga och professionella utveckling.

Utveckla språkliga och kommunikativa färdigheter

Språkutbildning utomlands kommer att ge ditt barn den livsnödvändiga färdigheten att behärska ett främmande språk. Det ser bra ut på ett CV, eftersom internationella företag behöver personer med språkkunskaper för multikulturella team, som kan vara belägna i olika delar av världen. Ditt barn kommer inte bara att kunna erbjuda ett främmande språk: Att studera utomlands utvecklar också den övergripande kommunikationsförmågan och förmågan att knyta kontakter med andra.

Det här är några av de viktigaste attributen, attityderna och kompetenserna dina barn behöver som yrkesverksamma på framtidens arbetsplats. Genom att ge dina barn möjlighet att studera utomlands, kommer du att hjälpa dem att växa som personer såväl som att utveckla de avgörande färdigheter som förbereder dem för att lyckas i sina karriärer.

Språkutbildning utomlands

By Mary-Ann Gallagher

What do you think?