Arbeta mot en hållbar framtid – praktik som gör skillnad i Belfast

Resor februari 28, 2013

Nordirlands huvudstad är en av våra mest spännande och intressanta destinationer för en kurs i engelska. Staden är ung och energisk, men omgiven av en vacker grön och fridfull landsbygd. Med hänsyn till detta har ESL:s partnerskola IH Belfast varit en entusiastisk förespråkare för vår satsning på hållbar utveckling.

Belfast

Vi träffade skolchefen Paul McMullan för att ta reda på mer om den plan för företagets sociala ansvarstagande (CSR) som IH Belfast följer och om de innovativa praktikprogram som finns tillgängliga för ESL:s studenter, som vill göra skillnad lokalt, samtidigt som de lär sig engelska.

ESL: Vilken är er strategi på IH Belfast vad gäller hållbar utveckling?

IH Belfast: Under 2011 formaliserade International House Belfast sin strategi för socialt ansvarstagande och skapade sin CSR-policy. Även om vi fortfarande är i ett tidigt skede av att utveckla våra metoder för ansvarsfullt företagande önskar International House Belfast att vara ett företag som påverkar positivt människor, miljö och platser. Vi vill att vår inställning till CSR ska driva varje beslut vi fattar. Allt från inköp av papper och hur vi hanterar vårt marknadsföringsmaterial, till hur vår personal och våra studenter väljer att resa. CSR måste bli en integrerad del av beslutsfattandet hela vägen från små till stora saker.

International-House-Belfast-

Som ett litet företag strävar vi efter att vara flexibla och smidiga nog att kunna ta vara på de möjligheter som erbjuds oss i en snabbt föränderlig verksamhet och social miljö. Genom högt engagemang från alla anställda och en “runda bordet”-inställning till beslutsfattande, där alla har rätt att säga sin mening, vill vi skapa en positiv arbetsmiljö som maximerar potentialen hos alla våra medarbetare. Sedan vi öppnade 2007 har vi kunnat behålla 90 % av våra heltidsanställda, inklusive personal som återvänder från föräldraledighet och personal som återvänder från sabbatsår.

Vi ger möjligheter till arbetslivserfarenhet för gymnasieelever och volontärer som är intresserade av språk och att arbeta i språkbranschen. Vi uppmuntrar också våra internationella studenter att hjälpa till ute i samhället när de har möjlighet, tillsammans med en partnerorganisation “Volunteer Now”. (volunteernow.co.uk)

ESL: Och hur har ni arbetat för att uppfylla era miljömål…

IH Belfast: Sedan 2011 har allt vårt marknadsföringsmaterial producerats med FSC-certifierat papper, vi har börjat skriva ut material hos mottagaren istället för att skriva ut dem hos avsändaren och transportera dem. Vi har minskat antalet utskrivet material som vi framställer och har utvecklat en ny webbplats där material kan laddas ner i digitalt format.

Vår personal har nu möjlighet att ansluta sig till en rikstäckande statlig satsning “Cycle to Work Scheme”, som infördes för att få människor som färdas till jobbet i sina bilar istället ska cykla och därmed motionera på väg till jobbet, vilket ger en renare miljö och en friskare personal. Vi strävar även alltid efter att köpa lokalt producerade varor när vi kan.

Under 2012 hade vi en miljörevision som genomfördes på vår språkskola och i våra studentlägenheter.

ESL: Vilken typ av information kom fram vid er miljörevision?

IH Belfast: I miljörevisionen bedömdes nuvarande praxis och hur företaget kan förbättra. Det är en djupgående analys och ger rekommendationer om ledningens engagemang i CSR, hantering av energianvändning, avfall, vattenanvändning och transport, övervakning, kontorsaktiviteter och upphandling. Rapporten är ganska allmän och kan användas av de flesta organisationer. Många av rekommendationerna kan genomföras omedelbart och utan att kosta något för verksamheten. Till exempel stiger uppvärmningskostnaderna med ca 8 % för varje grad av uppvärmning. Genom att helt enkelt se till att du har en kontorspolicy för temperaturen kan man kraftigt sänka energiförbrukning (optimal kontorstemperatur är 21 till 23 grader Celsius).

Dessutom kan du spara mer än 15 % på bortkastad energi bara genom att öka medvetenheten bland din personal, eller genom att helt enkelt göra en liten undersökning av ditt sophanteringsavtal så kan man uppnå en återvinningsgrad på över 90 % på ett konsekvent sätt. Vi använder denna rapport för att utveckla vår miljöpolicy och delar gärna med oss av rekommendationerna till andra organisationer.

Under 2013 har vi börjat dokumentera och övervaka vår energiförbrukning och mängden fotokopior vi gör. Det viktigaste i ett företags inställning till ansvarsfullt företagande är att personalen instämmer med och följer planen för företagets sociala ansvar. Ett av de sätt vi säkrar detta är att vi kommer att belöna personalen ekonomiskt för att minska vår energiförbrukning och en minskning av mängden papper vi använder.

IH Belfasts lärare har förberett CSR-centrerade kurser som vi börjat använda i alla våra kursplaner.

Vi är fast beslutna att dela alla våra CSR-resultat med andra organisationer så att vi kan hjälpa dem, lära av deras initiativ och jämföra vad vi gör i förhållande till andra företag i Nordirland och utanför.

ESL: Berätta lite för oss om skolans välgörenhetsarbete

IH Belfast: Inför 2013 har vi gjort ett åtagande att stödja 3 välgörenhetsorganisationer med en donation till dem för varje bokning vi mottar. Vi stödjer en humanitär välgörenhetsorganisation, en miljöinriktad välgörenhetsorganisation och en välgörenhetsorganisation för djur. Alla har olika livserfarenheter och olika välgörenhetsorganisationer som de känner särskilt starkt för, så det var viktigt för oss att samråda med alla anställda och komma överens om vilka välgörenhetsorganisationer vi skulle stödja.

ESL: Vilken var er motivation att vidta de CSR-åtgärder ni gjort?

IH BelfastArbetet med ESL och användandet av självvärderingsverktygen var den ursprungliga motivationen och där allt började. När man har börjat vill man ständigt förbättra sina affärsmetoder när det gäller CSR och det blir ens inspiration. Verktyget för självvärdering ger också parterna möjlighet att utbyta idéer och börja jämföra var de står när det gäller företagets sociala ansvarstagande.

CSR

ESL: Känner ni att ni får stöd för era CSR-åtgärder av regeringen och officiella policyer i Nordirland?

IH Belfast: På vissa sätt ja, på andra inte. Till exempel har kommunfullmäktige effektiva kampanjer för att minska mängden mat som vi kastar bort och att hålla staden ren, etc. men vi upptäckte att de bara återvinner papper och kartong från det separerade avfallet som de samlar in. Det innebär att oavsett hur noggrant och omsorgsfullt vi separerar avfallet på IH Belfast, blandas allt utom papper och kartong bara ihop igen och går till deponi. Vi söker nu efter en annan avfallshanterare som garanterar att en stor del av allt avfallet återvinns.

De privata företagen i Nordirland är i viss mån ledande inom CSR. Business in the Community har ett brittiskt medlemsantal på runt 800 företag. 250 av dessa medlemmar kommer från Nordirland. För ett land med en befolkning på bara 1 500 000 människor så är det en otroligt stor andel av medlemmarna, vilket visar det stora engagemang som företagen i Nordirland har till en hållbar utveckling.

ESL: Ni nämnde Business in the Community på ESL:s CSR-forum… kan ni berätta lite mer om dem?

IH BelfastBusiness in the Community har varit ett enormt stöd för vårt CSR-arbete. De kom för att besöka skolan och göra en presentation för alla våra anställda. De organiserade även vår miljörevision gratis. Jag skulle definitivt rekommendera andra organisationer att ta kontakt med dem. Medlemskapet kan vara dyrt för en liten skola som vår, men det finns massor av resurser som de kommer att göra tillgängliga för dig utan kostnad.

ESL: Hur har ESLs CSR självvärderingsverktyg hjälpt er i er CSR-planering?

IH Belfast: Verktyget för självvärdering bidrog till att få oss som företag att börja tänka på vår verksamhet och på ansvarsfulla affärsmetoder. Hela konceptet med CSR är ett enormt koncept och det kan vara skrämmande i början och svårt att veta var man ska börja. Verktyget för självvärdering ger en utmärkt ram som bryter ner det enorma konceptet i hanterbara delar, som du kan bearbeta och använda för att börja utveckla dina policyer och strategier mm.

Det faktum att verktyget inte mäter om man är “godkänd eller underkänd”, utan är ett verktyg för ständiga förbättringar är utmärkt. Om man arbetar med verktyget och man inte har en CSR-policy då kan man använda det som en startpunkt för att börja ta reda på vad CSR är och vad man bör göra. Därefter när man skapat en policy kan man gå igenom den med verktyget igen och gå vidare till nästa steg. Verktyget för självvärdering har verkligen tillåtit oss att på ett ansvarsfullt sätt öka våra åtaganden steg för steg.

Verktyget för självvärdering var också motivationen för oss att utforma vårt Adventure Ireland program för juniorer.

Adventure-Ireland

ESL: Har ni några tips för språkstudenter som kommer till Belfast och vill vara med att göra en insats?

IH Belfast: Vårt program engelska och företagspraktik ger en skräddarsydd praktikplacering för varje deltagare, och de som arbetar med att skaffa fram praktikplatserna gör sitt bästa för att säkerställa att individens kompetens, erfarenhet och förväntningar matchas så bra som möjligt. Programmen kombinerar minst en 4 veckors språkkurs med ett 10 till 16 veckors praktikprogram. Kurserna riktar sig speciellt till yrkesverksamma personer eller studenter som vill förbättra sina karriärmöjligheter. Placeringar finns inom alla sektorer, men vi vill helst ha våra praktikplatser inom den gröna sektorn i Belfast. Belfast omdefinierar sig just nu som en grön europeisk stad med de berömda Harland och Wolff-varven som nu producerar havsbaserad vindkraft och vågturbinkraftverk, snarare än oceangående kryssningsfartyg som Titanic.

Att arbeta i den gröna sektorn i Belfast erbjuder deltagarna möjlighet att skaffa sig erfarenheter i en av de mest innovativa, banbrytande och snabbast växande ekonomierna i Nordirland. Med ett växande antal företag och utmärkta praktikplaceringsmöjligheter, kan vi erbjuda deltagarna riktigt värdefull arbetslivserfarenhet.

Under tidigare år har vi placerat studenter inom miljövård, grön teknologi och förnybar energi, miljörådgivning, CSR-inriktade företag och organisationer, samt institutioner för jordbruks- och miljövårdsutbildning. Bland värdföretagen återfinns the National Trust, Conservation Volunteers Northern Ireland, the Ulster Wildlife Trust och Environmental Design Consultants. Våra studenter har gjort praktik inom så olika områden som, till exempel, naturvård, ekoturism, skogsteknik och landsbygdsplanering.

Våra placeringsrådgivare erbjuder stöd och hjälp under hela processen och håller kontakt med både deltagare och praktikföretag. Fortlöpande utvärderingar är en viktig del för att säkerställa en hög kvalitativ upplevelse. Efter avslutad praktik, kommer deltagarna få ett arbetsintyg från värdföretaget.

_International-House-Belfast-team
Teamet på vår partnerskola International House Belfast

Jag skulle också rekommendera studenter att prova volontärarbete inom vårt program Volunteer Now. Studenter kan titta på vilket volontärarbete som finns tillgängligt och registrera sig för att delta eller så kan de gå på “Kom och Prova på programmet”, för att prova under en dag. Denna dagsupplevelse är ett perfekt sätt att se om volontärarbete är något du vill engagera dig mer i. Volontärarbete är ett bra sätt att involvera sig i lokalsamhället, träffa nya människor och att ta på sig en ny utmaning.

Belfast är en stad som håller på att återupptäcka och förnya sig själv, så varje student som kommer hit blir en del av och bidrar till stadens fortsatta utveckling. De kommer alla att göra en skillnad genom att vara här!

ESL: Tack Paul!

Av Alex Hammond

Vad tycker du?