Språkstudieappar – kan man lära sig att tala flytande?

Lär dig språk April 8, 2015

Den väcker dig på morgonen med ett hemskt och ovälkommet alarmljud, men du förlåter den. Kanske kunde du inte sova efter en sen titt på ditt sociala media med timmar av Facebookskrivande som följd. Vi har alla upplevt det.

Erkänn … ett av de intimaste förhållandena i ditt liv just nu är med din telefon.

Så varför inte låta den lära dig ett nytt språk?

En hel rad språkstudieappar finns tillgängliga för att hjälpa dig med just detta. Förslaget är frestande – använd tiden du annars skulle slösa på spel till att göra något produktivt i stället.

De populäraste gratisapparna är duolingo (som har runt 20 000 000 aktiva användare) och memrise, ett minnesverktyg. Lika populär är betalappen MosaLingua.

Utgående ifrån att principen att lärande ska vara roligt, finner båda sätt att belöna dig för att komma ihåg vokabulär.

Spelifiering

T Tiden går mycket fortare när du flyttar block i Tetris eller krossar digitala karameller i Candy Crush Saga, än när du flyttar nummer i ett kalkylblad, även apps_1om kalkylbladet och spelen i grunden handlar om att slutföra respektive uppgift på en datorskärm.

Spel är utformade för att erbjuda omedelbar tillfredsställelse antingen genom blinkande ljus, poäng, eller genom någon annan form av belöning. Enarmade banditer har arbetet efter denna princip sedan åratal.

Idén med spelifiering är att göra tråkiga saker roligare genom att addera spelens belöningselement.

Den nya generationen språkstudieappar håller dig intresserad genom att bygga in videospelselement som poäng, liv, resultattavlor, nivåer och jubelljud när du gör någonting rätt som att fullgöra ett test.

Du kan också spara dina belöningar i appen för att öppna upp nya utmaningar eller göra estetiska förändringar, även om, till skillnad mot den typiska ”freemium”-modellen, det inte finns några in-appköp som inbegriper riktiga pengar.

Så fungerar duolingo
Duolingo är mycket lätt att börja använda. Du väljer vilket språk du vill lära dig, gör ett språknivåtest eller helt enkelt startar från början och sedan är det bara att sätta igång med övningarna.

Du lär dig genom ett antal olika uppgifter, som att översätta text till/från det språk du studerar, skriva ut det du lyssnar på (från datorgenererat tal), identifiera korrekta översättningar av en mening och även att läsa in en mening i din telefon, vilken sedan en mjukvara som känner igen rösten analyserar (dock inte speciellt bra).

apps_2Skärmbild från duolingos hemsida

Övningarna är uppdelade i vokabulärteman (t.ex. djur, mat) eller verb, adjektiv, etc. Du får inte uttryckligen lära dig logiken och koncepten bakom språket, men du bör fatta dem vartefter du besvarar frågorna. Du kan exempelvis skriva en del av frågan och en översättning poppar upp.

En algoritm anpassar dina lektioner efter hur du klarar dig och innehållet utvecklas hela tiden. När du en gång har presenterats ett område att studera, har du möjlighet att göra ett test, som låter dig gå vidare till nya utmaningar. Men appen återvänder också regelbundet till sådant du redan studerat, för att du ska koma ihåg och förstärka vad du lärt dig.

Du har ett dagligt mål och belönas för att fullgöra övningarna, för att använda appen regelbundet och för att generellt vara en entusiastisk språkstudent.

Duolingo är gratis att ladda ner och att använda eftersom bidrag från avancerade studeranden används för att översätta innehållet på hemsidor. Duolingos grundare, Luis von Ahn, var också skapare av de reCAPTCHA-verktyg du ofta ser på bloggar, som använder mänsklig input för att digitalisera böcker.

Så fungerar memriseapps_3

Många av de spelliknande elementen i duolingo finner du även på memrise och många av övningarna är likartade, även om funktionerna i appen är något olika. Som namnet anger, är memrise tänkt som en hjälp att komma håg saker.

När du först presenteras ett ord, ges du samtidigt ett sätt att komma ihåg det, ofta relaterat till den persons modersmål som har designat den specifika kursen. Denna mnemoteknik är ett sätt att lära sig genom att försöka och pröva, eftersom de förankrar ett nytt ord till något minnesvärt, som en stark, mental bild eller ett ord du redan kan.

Innehållet beror självklart på den person som har delat sin individuella kurs. Du kan också specifikt göra din egen kurs anpassad till dina behov (träning inför en examen, exempelvis). Appen ger dig möjlighet att ladda ner kurser som gjorts av andra användare; det finns för närvarande 300 000 att välja bland.

Generellt är memrise en mindre ambitiös app än duolingo: den hjälper dig att komma ihåg vokabulär, men utlovar inte att lära dig ett språk.

Så fungerar MosaLingua

MosaLingua och dess olika applikationsutgåvor fokuserar på glädje och motivation. Utöver engelska, franska, italienska, spanska och brasiliansk portugisiska, kan du också förbättra dina kunskaper inom mer specifika områden som affärsengelska (Business English), affärsspanska (Español Comercial), eller medicinsk engelska.

Du har också möjlighet att förbereda officiella examina som TOEIC och TOEFL. Alla applikationer finns också tillgängliga i lite-version, samt i Premium-version (mot betalning).

Applikationerna är baserade på den innovativa metoden MOSALearning (Motivation Optimized System for Adaptive Learning). Denna grundar sig på koncept som delad repetition (SRS), metakognition, inlärningspsykologi och aktivt memorerande. SRS betyder att man avgör för dig de bästa tillfällena för att repetera vad du lärt dig och att lagra det i långtidsminnet. Denna kontinuerliga coaching låter dig göra snabba framsteg och få positiva upplevelser av det främmande språket.

Dessutom tar uppfinnarna av MosaLingua avstånd från onödiga koncept eller komplexa grammatiska regler, som ofta – och speciellt i början av lärandet – hindrar användarens framsteg. Det är därför applikationen använder inlärningskort med viktiga ord och fraser av varierande svårighetsgrad. Den ger på det sättet en grammatisk grundkunskap. Uttalet av ord säkras genom infödda talare, vilket garanterar ett korrekt inlärande. Du kan också skaffa upp till 100 bonusar med råd, skämt, kuriosa, intressanta detaljer och ordspråk. Bonus får du vartefter du lyckas med lärandet.

Det praktiska med MosaLingua ligger i att du kan komplettera och personanpassa din app genom att till dina inlärningskort lägga egna ord och fraser som du just lärt dig. På det sättet kanr du utnyttja fördelarna med grundsystemet i minnet!

mosalingua-spanish-on-hand-edit

Vad är coolt med appar?

  • De är roliga och gör språkstudierna till en lek.
  • Push-meddelanden aktiverar dig om du lämnar appen för länge utan åtgärd. Detta hjälper dig verkligen att öva dagligen, vilket är viktigt när du lär dig ett språk.
  • Rankingtavlor uppmuntrar dig att tävla med dina vänner.
  • De erbjuder en introduktion till ordförråd och grammatik, vilket ger dig självförtroende.

Men …

En välutformad språkkurs ger dig vokabulär och grammatik i ett sammanhang som är relevant för dig. Det är därför som exempelvis en språkkurs utformad för företag har ett mycket annorlunda innehåll än en som är utformad för juniorer. Dessa appar lär dig ord och viss grammatik, men helt utan något sammanhang.

Helt bortsett från vikten av miljön i ett klassrum, missar du också den praktiska användningen av språket, som sker antingen i ett land där språket talas, eller som ett gemensamt språk med andra som inte har samma modersmål.

Att fördjupa dig i studier utomlands ger dig undervisning utformad efter dina behov, men kanske ännu viktigare, du använder språket varje dag för att kommunicera och klara dig i det dagliga livet.

Om du har lärt dig ett språk endast genom en app, kommer du säkerligen att bli överraskad när du ska använda språket i verkligheten. Även om du använder media i det språk du lär dig, förbereder det dig inte för en konverssation, där du måste lyssna, tänka och formulera meningar på samma gång.

Att knappa på telefonen är heller inte ett substitut för att ge dig ut i världen och skaffa vänner medan du njuter av vyer, ljud och smaker i ett annat land.

På en mer teknisk nivå sa Luis von Ahn, grundare av duolingo, till tidningen The Guardian, ”att appen för närvarande inte på långa vägar är så anpassningsbar som en levande lärare, vilken genom att titta på ditt ansiktsuttryck ser om du är litet tveksam om något. De kan ge en mänsklig touch till undervisningen som vi inte är så bra på, men som jag tror att vi kan bli. Det kommer att ta en mycket lång tid att bli lika bra som en levande lärare, om jag ska vara ärlig.”

Det bästa sättet att använda språkstudieappar

En språkapp kan vara ett bra sätt att börja med ett språk om du är helt nybörjare och det kan verkligen hjälpa dig att repetera ordförråd på alla nivåer av dina studier.

Men kan du lära dig att tala flytande endast via en app? Definitivt inte.

Appar är ett bra tillskott till, men inte en ersättning för, erfarenheten att lära sig ett språk med total fördjupning. De är som företeelse totalt osociala eftersom den tid du tillbringar med att klicka på din telefon är tid som du inte spenderar på att träffa människor, eller använda språket till vad det egentligen är till för: att kommunicera.

By Alex Hammond

What do you think?