Skaffa ett certifikat i engelska i sommar

Lär dig språk May 3, 2013

På engelska säger man:”you can kill two birds with one stone”. Självklar skulle ESL aldrig skada fågellivet, men vi har ett excellent sätt för dig att följa den metaforiska andemeningen: en fyra veckors förberedande examenskurs, följd av en officiell examen. Med dessa program kan du ha en händelserik sommarferie och komma tillbaka med en internationellt erkänd examen i engelska. Två fåglar, en sten!

Cambridge Certificates hör till de mest populära examina bland engelskstuderande.

Cambridge B2 First

Detta är en examen på nivån högre medel som visar att du kan använda daglig skriven och talad engelska för arbets- eller studieändamål. Den är erkänd i hela världen.

Cambridge C1 Advanced

Accepterad över hela världen som bevis för prestationsförmåga, kan denna examen användas vid universitets- eller studentvisumansökningar i Storbritannien och Australien. Den förberedande kursen för C1 hjälper deltagarna att utveckla färdigheter som gör det möjligt att studera, arbeta och leva i engelsktalande länder.

De förberedande kurserna för dessa examina har traditionellt varat ett akademiskt kvartal, men vi erbjuder nu intensivare kurser som gör dig färdig för din examen på bara fyra veckor. Dessutom erbjuds dessa på några av de coolaste resmålen runt om i världen. Exempelvis kan du tillbringa fyra veckor i Brighton i sommar, bo i en kosmopolitisk stad vid havet och sedan komma hem med en respekterad examen!

Eller kan du studera i London om du väljer att ta Cambridge First eller Advanced Certificate på 4 veckor med ESL på British Study Centres London i sommar. ESL betalar den examensavgift. Eller ta dig till det grönskande sydvästra London och vår partnerskola i Wimbledon, som är officiellt examenscenter i denna del av staden.

För en helt annorlunda omgivning kan du fundera på Galway på Irlands västkust. Eller soliga Sydney i Australien. Det fina med dessa examina är att de är erkända i hela världen, så du kan fokusera på att hitta det resmål som känns mest rätt för dig att studera på.

Andra examina finns tillgängliga, exempelvis:

TOEFL & TOEIC

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) och Test of English for International Communication (TOEIC) är de två amerikanska standardexamina som visar kunskapsnivån i engelska. TOEFL är gjord för tillträde till akademiska studier, medan TOEIC fokuserar mer på engelska för affärsändamål. Många av våra skolor i USA erbjuder också Cambridgeexamina.

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) är en brett respekterad examen för att visa språknivån i engelska. Det finns två versioner att tillgå: en Akademisk version och en Allmän version. Som namnen anger är den ena ämnad att ge dig de färdigheter i engelska som du behöver för akademiska studier, medan den andra är mer praktiskt inriktad.

Vi erbjuderförberedande examenskurser för alla större examina. Dessa kurser är utformade för att säkra att du utvecklar de färdigheter och kunskaper du behöver för att klara den officiella examen. Lärarna på dessa kurser känner alla väl till dessa examina och kommer att förse dig med det individuella stöd du behöver för att få detta betydelsefulla intyg.

Många skolor erbjuder förberedande examenskurser året runt, men sommarkurserna blir ofta snabbt fulltecknade, så du bör reservera en plats så fort som möjligt.

Kom ihåg, om du redan bor och studerar någonstans med total språkfördjupning, att ta sig tid att göra en officiell examen kan bli en fin bonus – det gör sig verkligen bra, när du söker arbete.

Ta dina språkstudier i engelska till en ny nivå med en examen som du har nytta av hela livet.

Kontakta oss för att få veta mer om de officiella examina i engelska

By Alex Hammond

What do you think?