Officiella språkcertifikat: en översikt över de viktigaste testerna världen runt

Lär dig språk October 27, 2020

Usch tester …

Som vuxen har du nog haft nog av att få dina färdigheter betygsatta på ett eller annat sätt. Stressen med att förbereda sig för tentor, den tilltagande nervositeten när datumet närmar sig, hjärtat som klappar fortare när du faktiskt tar provet och frustrationen och otåligheten medan du väntar på resultat – ingenting av detta är känslor som någon av oss skulle vara särskilt glada över har för ofta. Och ändå är vi på väg att berätta varför att ta ett test som visar dina färdigheter i språket inte bara är något du verkligen bör göra, utan också varför det faktiskt inte är så farligt.

Men först låt oss titta på vad en språkcertifiering faktiskt är. Språkprov används för att bedöma en individs färdigheter på målspråket – dessa färdigheter delas vanligtvis (men inte alltid) upp i tal, hörförståelse, skriv- och läsförståelse. För detta ändamål följer de flesta tester (även om det inte är alla) Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR), eller Gemensamma referensramen för språk, en internationellt erkänd standard för att definiera språkkunskaper. CEFR delar upp användare i tre grupper:

  • Baspresterande- eller A-användare (uppdelade i nivåerna A1 och A2), som kan kommunicera i ett begränsat antal situationer utan hjälp från sin samtalspartner
  • Självständig eller B-användare (uppdelade i B1- och B2-nivåer) kan kommunicera utan hjälp i ett brett spektrum av sammanhang
  • Avancerad eller C-användare (uppdelade i C1- och C2-nivåer) kommunicerar så gott som flytande i nästan alla situationer

Som du förmodligen redan har insett, låter språkcertifieringar användare snabbt bevisa sin språkförmåga vid behov. Och det är just en av anledningarna till att det är en bra idé att ta ett språktest. Tänk dig att du ansöker om olika jobb eller till utländska universitet och med varje intervju är du tvungen att visa dina språkkunskaper … ganska repetitivt och nervöst, eller hur? Om du får en officiell certifiering av din språknivå är allt du behöver göra att ange nivån du uppnått eller ge faktiskt fysiskt bevis – men bara en gång!

En annan bra anledning att ta ett språktest är att när du väl har bestämt dig för det, kommer du omedelbart att tända en motivationsgnista inom dig som är svår att släcka. Som människa är det bara naturligt att söka konkreta och påtagliga belöningar för våra ansträngningar – konstigt nog är det ofta det papper som säger att du är skicklig, som verkligen får dig att pösa av stolthet istället för ögonblicket när du äntligen lyckas hålla en konversation i ett annat ämne än vädret.

Så nu när du fått klart för dig vad ett officiellt språkcertifikat är och vad det kan användas för, låt oss titta på de viktigaste språktesterna världen runt (med undantag för språkcertifikaten i engelska):

Franska

De vanligaste franska språkcertifieringarna är DELF och DALF, som utdelas av det franska utbildningsministeriet till franska språkstudenter.

DELF-examen utvärderar baspresterande och självständiga användare (A- och B-nivåer enligt CEFR), medan DALF-testet är för avancerade användare (C-nivå).

Spanska

DELE-examina beviljas av Spaniens utbildningsministeriet. De följer CEFR-nivåerna och certifierar därför din nivå från en A1 till en C2.

Alla sex tester inkluderar vanligtvis läs-, hör-, skriv- och taluppgifter.

Tyska

Även om studenter som läser tyska har ett brett utbud av certifieringar att välja mellan, är Zertifikat det test som efterfrågas mest.

Det erbjuds av Goethe Institut och är uppdelat i de sex nivåer som definieras av CEFR.

Italienska

De som vill certifiera sina italienska språkkunskaper kan göra det genom ett flertal tester, varav de mest erkända är CILS och AIL.

CILS utdelas av universitetet i Siena och tillämpar de sex nivåerna av språklig kompetens från den gemensamma europeiska referensramen. Dessutom erkänner utrikesministeriet CILS A2-certifieringen som ett giltigt kompetensbevis i italienska för att få uppehållstillstånd för långtidsboende.

AIL-examen erbjuds av en sammanslutning av skolor, institutioner och experter som arbetar med att undervisa i italienska som andraspråk. Dessa tester följer också CEFR-nivåerna (och inkluderar affärsmoduler för B- och C-nivåer), med en specifik A2-examen för uppehållstillståndssökande.

Portugisiska

Den vanligaste portugisiska språkcertifieringen är PLE, som är certifierad av Utvärderingscentret för portugisiska som främmande språk (CAPLE), en avdelning av Lissabons universitets språkfakultet och godkänt av utrikesministeriet genom Instituto Camões.

De som hellre vill resa till andra sidan havet bör veta att Brasilien kräver att utlänningar tar CELPE-Bras-examen, som intygar att studenter har grundläggande språkkunskaper för att delta i en högre utbildningskurs på ett brasilianskt universitet.

Ryska

Det vanligaste ryska språktestet är TRKI-examen. Det är ganska vuxenorienterat och som med de tidigare testerna vi nämner är det tillgängligt på de olika nivåerna som definieras av CEFR.

Observera att detta inte är en komplett lista över alla certifieringar för de språk som nämns ovan, men vi hoppas att du nu har en klarare uppfattning om vad du behöver för att bevisa dina språkliga färdigheter!

Att göra en kurs utomlands med total fördjupning i målspråket är ett snabbspår till att klara en språkexamen. Vi rekommenderar dock att du inte överskattar dina förmågor – dessa tentor kräver ett visst antal studier och övningar för att verkligen behärska provtekniken.

Lyckligtvis för dig, erbjuder många av våra partnerskolor specifika, officiella förberedelsekurser där du kombinerar träning för ett språktest med verkliga fördjupningar, kulturella upptäckter och oändliga äventyr!

Kolla dina alternativ

By Julia Hoyas

What do you think?