Hur lång tid tar det att lära sig spanska?

Lär dig språk December 19, 2022

Man lär sig inte spanska från en dag till en annan, men frågan är: hur lång tid tar det egentligen? Du behöver inte undra längre, vi tar dig igenom allt du behöver tänka på för att uppskatta hur lång tid det skulle ta för dig att lära dig spanska.

Vad experterna säger

Lyckligtvis, eftersom de flesta som ska studera ett språk vanligtvis har samma frågor angående tidsramen för deras lärande, finns det en hel del forskning om hur lång tid det kan ta att lära sig spanska.

Foreign Service Institute – en avdelning inom det amerikanska statsdepartementet – är en av de främsta drivkrafterna bakom denna forskning och har gett en exakt bild av vad man kan förvänta sig:

För en student som har engelska på modersmålsnivå uppskattar FSI att de i genomsnitt kommer att behöva spendera 600 timmars klassrumsstudie för att uppnå ”professionell arbetskompetens”. Detta innebär att du kan förvänta dig att spendera cirka tre lektionstimmar spanska per dag i 24 veckor.

Så med det svaret på frågan säger vi adiós!

… .Okay, tyvärr är det inte så enkelt.

Vad kan förändra denna tidsram?

Även om dessa siffor kan vara till hjälp för att få en generell idé, är det främst ett genomsnitt. Vi ska visa dig faktorerna som kan ändra dessa siffror, så att du kan uppskatta hur de stämmer in på dig!

Ditt modersmål

Du kanske har lagt märke till en viktig detalj om siffrorna ovan: det är en amerikansk organisation som skapar ett genomsnitt baserat på engelsktalande studenter. Detta är en ganska specifik nisch som kanske inte inkluderar dig.

Engelska och spanska delar flera gemensamma drag, eftersom spanska är ett latinskt språk och engelska har stor påverkan från latinet. Detta innebär att engelsktalande är i en unik position där de kommer att behöva kortare tid för att lära sig spanska än personer från en helt annan språkgrupp, men de kommer att behöva längre tid än personer från ett annat latinskt språk.

Dina studieförutsättningar

När du tänker på ett spanskt klassrum, har du troligen redan en tydlig bild i ditt huvud om vad du kan förvänta dig. Ett typiskt rum i din lokala skola, med pulpeter, stolar, en whiteboard och kanske några roliga affischer som hjälper dig att komma ihåg skillnaden mellan tú och Usted – eller hur?

Detta kan vara sant för många spanska studenter, men, som med allt vi har beskrivit, gäller det inte för alla!

För det första, medan de traditionella metoderna för att lära sig ett språk kretsar kraftigt runt ett klassrum, väljer fler och fler elever att lära sig sitt språk hemma. Detta ger många fördelar med bekvämlighet, komfort och kostnad, men det tenderar att vara mindre effektivt än att lära sig i klassrummet. Så om du väljer att studera spanska hemma, bör du beräkna lite mer tid för dig att nå dina mål.

En annan punkt att notera är i vilket land du väljer att studera. Deltagarna i studien ovan var engelsktalande som uteslutande studerade i amerikanska skolor. Om du väljer att studera spanska i Spanien (till exempel) kommer du sannolikt att kunna minska lite på tidsåtgången!

Resonemanget bakom detta är att om du lär dig ett språk i ditt hemland begränsar du din studietid till dina timmar i klassrummet plus läxor. Men, om du studerar språket i ett land som talar det naturligt, kommer du att lära dig under alla dina dagliga kontakter! Detta komplement av passivt lärande kommer att göra underverk för dina framsteg.

Varför du lär dig spanska

Den sista faktorn vi kommer att prata om är en av de viktigaste, men minst talade om: din egen motivation.

Anledningen till att du valde spanska kommer att vara den viktigaste avgörande faktorn för hur mycket du absorberar i klassrummet, hur mycket tid du tillbringar att studera utanför klassrummet och i slutändan hur snabbt du lär dig språket. Det finns egentligen inget “rätt” svar här – din passion för spanska kan komma från din kärlek till reggaetonmusik, ditt intresse för spanska såpoperor, din önskan att bo i Barcelona, eller ditt drömjobb. Så länge du ser på spanskan som något som kommer att gynna dig snarare än bara din karriär, kommer du att börja göra mycket större framsteg.

Så avslutningsvis, idag fick vi veta att det i genomsnitt kommer att ta 600 klassrumstimmar för en engelsktalande att lära sig spanska. Men om du vill tillämpa den siffran på dig själv, måste du ta med i beräkningen en del av de saker som kan komma att öka den tid det tar:

  • Att inte tala ett latinskt språk
  • Att studera utan en lärare
  • Att stanna huvudsakligen i ditt hemland
  • Brist på motivation

… eller att minska tidsåtgången:

  • Att tala ett latinskt språk
  • Din personliga inlärningstakt
  • Att lära dig av en lärare
  • Att resa till ett spansktalande land
  • Hög motivation

Inte alla dessa faktorer kan kontrolleras, men när du en gång lär känna din personliga inlärningstakt, kan du ställa upp realistiska mål och börja resan mot att nå dem!

Where do you see yourself in 5 years?

Learning a language could help you get there! Check out our brochure to choose the programme that’s right for you – from business courses to exam preparation!

Get your copy
By Christopher Robinson

What do you think?