Varför är vissa accenter mer attraktiva?

Lär dig språk November 17, 2014

Du är full av förutfattade meningar om folk du aldrig mött tidigare. Men oroa dig inte, så är vi alla.

När du hör någon prata, är en av de första sakerna du lägger märke till accenten och ju starkare accent, ju säkrare är det att du noterar den. Det kan verka uppenbart, men det undermedvetna omdömet du bildar dig om någon med stark accent kan vara enormt. Exempelvis:

  • Talar denna person sanning?
  • Respekterar jag denna person?
  • Vilken är denna persons sociala status?

Och med någon av det motsatta könet:

  • Finner jag denna person attraktiv (skulle han eller hon bli en bra partner)?

Experiment har visat att barn lättare accepterar leksaker från människor som talar deras modersmål. Förskolebarn väljer företrädesvis vänner som har samma modersmål som de själva. Och olika accenter är tillräckligt för att väcka dessa preferenser.

                                    ”Tummen upp om du inte litar på utlänningar”

Den accent vi har mest förtroende för är vår egen och vår närmaste familjs, vilket är utvecklingsmässigt logiskt, eftersom främling = fara. Men när det kommer till attraktion, då är det helt klart någonting annat som händer, då många människor finner främmande accenter ”hot”.

Några vanliga delade uppfattningar

Om du frågar någon med engelska som modersmål vilken som är den mest attraktiva utländska accenten, kommer du att få många olika svar, men bland de mest vanliga attraktiva accenter som nämns återfinns franska och italienska. De som har tyska som modersmål kommer ofta till samma resultat när det gäller dessa accenter på tyska.

För engelsk- och fransktalande, emellertid, får inte den tyska accenten samma uppskattning (detta är naturligtvis helt subjektivt). I USA anses asiatiska och mexikanska accenter mindre attraktiva än exempelvis en fransk accent.

                                    Vilken accent tror du den här mannan har?

Det är inte bara attraktionskraften vi bedömer i förhållande till accenten. Vissa accenter som inte upplevs som speciellt sexiga, kan mycket väl vara prestigefyllda på annat sätt. En vetenskaplig föreläsning, till exempel, eller psykiatrisk rapport som avges med en tjock tysk accent kan till och med väga tyngre än en infödd engelsk accent.

Grupper med samma typ av tal

Det har genomförts många undersökningar som pekar på att vi reagerar olika på olika lokala accenter. Även om, exempelvis, många människor finner en fransk accent sexig, så finns det ett flertal olika accenter inom den franskspråkiga världen.

Där en person med engelska som modersmål endast skulle höra en (sexig) fransk accent, kan en person med franska som modersmål en av en landsmans accent dra slutsatser om klass, utbildning och mycket mer. Vi är mycket bättre på att bedöma saker som social status och geografi via vårt modersmål och vår sociala miljö och kan därmed börja göra alla dessa snabbomdömen på den basen.

Den mytomspunna ”brittiska accenten” signalerar hög status i USA, men Storbritannien självt rymmer en enorm massa accenter och alla de sociala innebörder som följer med dem. (Ifall du undrar, Birminghams och Liverpools accenter upplevs som ”opålitliga” medan accenten i sydväst anses ”vänlig”, enligt en nyligen genomförd undersökning). Detsamma sker inom alla språk som är stora nog att ha olika infödda accenter.

En teori hävdar att den brittiska accentens relativa prestige i USA och i andra förutvarande kolonier, är ett arv från tiden då Storbritannien var en kolonialmakt. Britter är överrepresenterade som ”bad guys” i amerikanska produktioner, från tecknade barnfilmer till kassasuccéer från Hollywood, så det kanske finns någon djupt liggande postkolonialt agg.

Vi må tro att vår bedömning av accenter är baserad på dess inneboende skönhet och att accenter med färre hårda konsonanter och gutturala ljud antagligen är lättare att lyssna på, men de flesta av våra omdömen kommer antagligen någon helt annan stans ifrån.

Associationer har betydelse

Exemplen med en vetenskapsman med tysk accent och en brittisk hollywoodskurk antyder att våra associationer om en speciell grupp av människor har större betydelse än uttalet i sig. I det allmänna medvetandet antyder franska och italienska romantik, god mat och klassisk kultur, så som länderna där språken talas gör.

Tysktalande länder, å andra sidan, är kända som vetenskapliga och tekniska. Från Wiens psykoanalytiker till Stuttgarts bilingenjörer via von Braun och Einstein, associerar vi germansk kultur med noggrannhet, struktur och studieflit.

Eftersom en accent är den tydligaste signalen om att tillhöra en specifik kultur eller grupp och en av de lättaste att känna igen, extrapolerar vi naturligt att latinsk accent = attraktiv, tysk accent = noggrannhet.

Naturligtvis går associationerna längre än så och varierar från samhälle till samhälle. Exempelvis har i USA en mexikansk accent en jämförelsevis låg prestige till följd av de illegala immigranternas lägre sociala status. I Europa, emellertid, är denna association ingenstans lika stark.

Den sociala association som vi förbinder med en accent – vare sig det är en infödd eller en utländsk accent – är antagligen den viktigaste faktorn för uppfattningen att vissa accenter är mer attraktiva än andra.

Prototypteori

Den kognitiva vetenskapen hävdar att vi föreställer oss saker genom idealiserade versioner, eller prototyper. Om du till exempel ombads att beskriva en fågel, skulle du antagligen nämna ett litet till medelstort, varmblodigt, äggläggande djur med flaxande vingar, fjädrar och näbb. En rödhake eller en sparv, till exempel. Strutsar och pingviner är också fåglar, men de skiljer sig från vad vi uppfattar som standard eller prototyper, eftersom de inte kan flyga.

Olika sociala grupper kan ha olika prototyper: barn i afrikanska Sahara och i Europa föreställer sig exempelvis träd olika eftersom träd i Sahara inte är gröna och frodiga.

Stereotyperna av den passionerade, latinske älskaren, den rationelle, tyske professorn och den brittiske charmören/ärkeskurken är vanliga i den västerländska kulturen och formar antagligen våra egna, interna prototyper. Så, vi finner vissa accenter mer attraktiva beroende på att vi associerar dem med kulturen bakom den specifika accenten.

Den biologiska utländska accentens bonus

Vi är alltså djupt fördomsfulla och dömande av naturen, men varför tycker många människor att utländska accenter är oemotståndligt sexiga?

Evolutionsteorin menar att vi tycker att utländska accenter är attraktiva eftersom de tyder på en mer exotisk genuppsättning. Var och en som rest vet att bara det faktum att vara utlänning gör dig till ett intressant objekt på många platser. Om det hörs att du talar med en främmande accent i ett socialt sammanhang, är det inte ovanligt att någon presenterar sig och frågar var du kommer ifrån.

Så din exotiska accent kan bli det perfekta sättet att bryta isen när du träffar nya människor! Om du studerar och bor utomlands kommer du att ha mycket att prata om.

Referenser:

Howard I. Aronson, The Role of Attitudes about Languages in the Learning of Foreign Languages, The Modern Language Journal, Vol. 57, No. 7 (Nov., 1973), sid. 323-329

Julia R. Dobrow and Calvin L. Gidney, The Good, the Bad, and the Foreign: The Use of Dialect in Children’s Animated Television, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 557, Children and Television (Maj, 1998), sid. 105-119

Katherine D. Kinzler, Emmanuel Dupoux and Elizabeth S. Spelke, The Native Language of Social Cognition, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 104, No. 30 (Jul. 24, 2007), sid. 12577-12580

Bilder: Group of children in preschool, Mad Scientist, English Gentleman Drinking Tea, Sombrero hat, Boy and girl walk in park, alla från Shutterstock
By Océane Tache

What do you think?