Deutsche Sprache, schwere Sprache…är tyska ett svårt språk att lära sig?

Lär dig språk October 26, 2011

”Deutsche Sprache, Schwere Sprache” (”Tyska språket, ett svårt språk”) är en fras som de som talar tyska använder för att beskriva utmaningarna och egenheterna i EU:s mest talade modersmål. Men är tyska verkligen svårare att lära sig än andra språk? Som i alla språk finns det vissa saker som är lättare och andra som är svårare. Din erfarenhet av att lära sig ett språk kommer att bero mycket på din språkliga bakgrund. Om du kan litet latin eller exempelvis pratar ett slaviskt språk, kommer dess fyra kasus inte att upplevas som så svåra! Så låt oss starta med de vanligaste besvären som tyskstuderande upplever:

Schwere Sprache…

mark-twainMark Twain – ingen beundrare

Mark Twain skrev en ironisk artikel om sina svårigheter att lära sig tyska, The Awful German Language. ”Det finns verkligen inget annat språk”, säger han, ”som har sådan brist på system och ostrukturerat, och som är så svårt att få grepp om.” Men var han rättvis?

Genus

Detta är något som de som har engelska som modersmål inte är vana vid. Tyskan har tre grammatiska genus, maskulinum, femininum och neutrum. Varje substantiv har ett genus, så det heter das Messer (kniven), die Gabel (gaffels) och der Löffel (skeden).

Problemet är att det grammatiska genuset inte alltid är kopplat till det genus man tror, så den lilla flickan är das Mädchen (neutrum), medan hackan, (die Spitzhacke), är femininum. När du lär dig ett substantiv på tyska, måste du också lära dig vilket genus det har. Ser man det från den ljusa sidan, finns det en hel mängd genusledtrådar när man betraktar slutet av ordet: ord som slutar på –ich eller –ling är vanligtvis maskulina, exempelvis.

Kasus & deklinationer

Tyska har fyra grammatiska kasus: nominativ, ackusativ, dativ och genitiv. Ordets roll i en mening bestämmer dess kasus, vilket i sin tur bestämmer vilken artikels om skall användas. Så das Mädchen blir dem Mädchen (dativ) om du skall ge henne något, t.ex., eftersom hon är den som får objektet i fråga och som då skulle få en artikel i ackusativ. ”En söt flicka” skulle bli ein hübsches Mädchen.

Twain pratar om en amerikansk student han känner och som ”hellre skulle avböja två drinkar, än att böja ett tyskt adjektiv”! Om du inte är van, tar det tid att fatta detta med kasus. Men, alla som har studerat ryska (sex kasus), latin (sju kasus) eller något av de slaviska språken, är mer vana vid dem. En gång i tiden var användandet av dessa kasus i engelska vanligare, men minskade under medeltiden, under inflytande av franskan.

Ordföljd

Tyskan kräver din uppmärksamhet! Det andra verbet i en sats skjuts fram till slutet av satsen. Dessutom skjuter vissa konjunktioner (vanligast weil – därför att) fram verben till slutet av satsen. Så en sats som ”Jag behöver gå på toaletten, därför att jag håller på att explodera” skrivs ”Jag behöver på toaletten att gå, därför att jag att explodera håller på”. Verben har också en vana att samlas i slutet av en mening, speciellt när man talar i dåtid. Men när du väl blir van vid rytmen i det tyska språket, blir ordföljden helt naturlig.

Tyska flertal

Detta är svårt, ingenting att hymla med! Det finns fem olika sätt att bilda flertal på tyska, medan du på engelska vanligtvis bara lägger till ett ”s”. Men det är inte alltid så enkelt på engelska heller: children, men, och sheep är några av många exempel på oregelbundna flertal i engelskan.

Nicht so schwer!

ViennaStefankatedralen, Wien

Verkar det svårt så långt? Bli inte rädd, det finns mycket i det tyska språket som gör det till ett nöje att lära sig.

Stavning & uttal är självklara

Till skillnad mot engelska och franska, uttalar du i tyska vad som står. Detta gör det enkelt att förstå uttal och stavning. Dessutom uttalas i tyska alla stavelserna, vilket gör det enkelt att följa tyskan i TV, i sångtexter och samtal.

Det låter bekant …

Om du talar engelska, holländska, svenska, danska, norska, eller något annat germanskt språk, kommer mycket i tyskan att låta bekant. Visste du att 97 av de 100 mest använda orden i engelskan har germanska rötter?

Tempus är en enkel match

I tyska är det helt normalt att använda nutid när man talar om framtiden. ”Jag går på bio imorgon” är en grammatiskt helt OK mening. I stora delar av Tyskland och överallt söder om Weißwurst Equator (inkluderande Österrike och Schweiz), bryr man sig inte om imperfektum i 99 % v verben utan nöjer sig med perfektum (”Jag har haft mycket att göra”), vilket är ganska lätt att lära sig. Jämför med alla varianter av tempus i engelska eller spanska!

Det finns mycket logik i språket

Alla substantiv skrivs med stor bokstav – till och med Mark Twain håller med om att detta är en god idé. Men det finns mycket mer som är het logiskt i det tyska språket. Till exempel, när du väl fattat prefixen till verben, gör dessa det ganska lätt att förstå verbets betydelse. About.com har några verkligt användbara sidor om tyska verbprefix.  När du väl behärskar genus och kasus, kommer du att uppskatta språkets logiska uppbyggnad. Vissa människor spekulerar i att den gamla (och något orättvisa) bilden av humorfria tyskar, härstammar från det tyska språkets precision, som inte uppmuntrar till de tvetydigheter som är så populära i den engelska humorn.

Roa dig med att hitta på ord

Tyskan är berömd för sina ordsammansättningar, vika gör att du kan sätta ihop flera ord och på så sätt bilda ett nytt. Det längsta tyska ordet som har rekordet i Guinness Rekordbok innehöll 79 bokstäver. Hittar du inte det ord du letar efter? Hitta på det!

Så, är tyska ett svårt språk att lära sig?

Det finns vissa delar av tyskan som är lättare och andra som är svårare. Emellertid beror det mycket på din egen bakgrund, vad som upplevs som lätt eller svårt. En sak är säker: du kommer att ha roligare och göra mycket snabbare framsteg om du lär dig tyska med total språkfördjupning genom något av våra prisbelönta program. Läs om våra kurser i tyska i Tyskland, Österrike och Schweiz. Viel Spaß!

By Alex Hammond

What do you think?