De mest talade språken

Lär dig språk January 15, 2019

Vilket är världens mest talade språk? Svaret beror på hur du väljer att mäta. Viss statistik är svårare att mäta än andra; alla måste tas med en nypa salt. Till exempel, uppskattningar av hur många människor som talar ett språk som andra språk är ofta gjorda av folk med ett politiskt eller ekonomiskt intresse av att låta ett visst språk framstå som mer eller mindre viktigt. Det kan göra uppskattningarna missvisande.

Även organisationer som framstår som att presentera information så neutralt som möjligt, är beroende av folkräkningar och undersökningar för sin information. Exempelvis förlitar sig EU:s Eurobarometerrapporter på svaren om vilka språk, förutom modersmålet, man kan hålla en konversation på. Självuppskattning är välkänt svårt och folk håller sig till olika standards, speciellt när det gäller språkkunskaper.

Så, med detta sagt, här kommer litet statistik:

 

Mest talade språk, efter antal som har det som modersmål*

 1. Kinesiska (908,7 miljoner)
 2. Spanska (442,3 miljoner)
 3. Engelska (378,2 miljoner)
 4. Hindi-urdu (329,1 miljoner)
 5. Arabiska (290 miljoner)
 6. Bengali (242,6 miljoner)
 7. Portugisiska (222,7 miljoner)
 8. Ryska (153,9 miljoner)
 9. Japanska (128,2 miljoner)
 10. Västpunjabi (119 miljoner)

* November 2018

Denna information, baserad på antal personer som har språket som modersmål, kommer från Ethnolugue, en välrenommerad encyklopedi över världens levande språk. Vid tiden för sista uppdateringen, fanns det 7 097 levande språk, men den siffran antas ha krympt sedan dess, då språk dör ut.

När man ser på siffrorna är det viktigt att komma ihåg att exakta tal är svåra att mäta. När USA:s regering exempelvis frågar om språk i en kartläggning, räknar de med ca 90 % säkerhet. I ett land med ca 328 miljoner invånare betyder det en felmarginal på ca 32 miljoner människor. När man mäter i Indien, där två av de listade språken talas och det bor över en miljard människor, blir utmaningarna ännu större.

Mest talade språk i världen, efter antal som talar det

 1. Engelska (1 121 miljoner)
 2. Kinesiska (1 107 miljoner)
 3. Hindi-urdu (697,4 miljoner)
 4. Spanska (512,9 miljoner)
 5. Arabiska (422 miljoner)
 6. Franska (284,9 miljoner)
 7. Malajiska (281 miljoner)
 8. Ryska (264,3 miljoner)
 9. Bengali (261,8 miljoner)
 10. Portugisiska (236,5 miljoner)

Att uppskatta antalet som talar språket som andra språk är oerhört svårt och även de bästa estimat innehåller en god bit gissningar. Exempelvis menar British Council att runt 1,5 miljarder människor talar engelska totalt – en siffra man ofta hör – men det är signifikant mer än Ethnologues uppskattningar.

Mest talade språk efter antal länder/besittningar där språket har officiell status 

Jämfört med listan över totalt antal som har språket som modersmål, är denna relativt lätt att mäta. Av länderna på listan är arabiska det som är svårast eftersom de talade språken som faller under beteckningen ”arabiska” inte alla förstås ömsesidigt. Emellertid är standardarabiska använt som det skrivna språket i länder där dialekter av arabiska talas.

 1. Engelska (59)
 2. Franska (29)
 3. Arabiska (26)
 4. Spanska (21)
 5. Portugisiska (9)

Listan visar inflytandet av europeisk kolonialhistoria på världens språkkarta. Språk med stort antal människor som har språket som modersmål, som till exempel japanska och mandarin har inte spritt sig långt utanför Asien, i motsats till västeuropeiska språk, vilka kolonialister spred till världens alla hörn.

En utmaning vid sammanställandet av denna lista är att några länder, exempelvis USA, inte har något officiellt språk (trots ett antal försök att introducera ett). I de fallen har det språk som de facto talas räknats, vilket naturligtvis kan ifrågasättas. På andra platser kan det vara svårt att fastställa vilket språk som de facto ska räknas.

Språk på internet

Ett intressant sätt att se på utvecklingen av internationella språk är via internetanvändningen. Internetworldstats.com sammanställer information från olika källor för att skapa en lista över vilka språk som internetanvändare brukar mest.

 1. Engelska (25 %)
 2. Kinesiska (19,3 %)
 3. Spanska (8,1 %)
 4. Arabiska (5,3 %)
 5. Portugisiska (4,1 %)
 6. Indonesiska/malajiska (4,1 %)
 7. Franska (3,2 %)
 8. Japanska (2,9 %)
 9. Ryska (2,6 %)
 10. Tyska (2,2 %)

 

Rankingen baseras på internetpenetrationen per land och tycks visa en generös dos av användare av engelska som antas tala engelska som andra språk och använder det för att surfa på nätet.

Men det visar inte riktigt hur centralt engelska är på nätet. Google följer procentuellt hur länkar går fram och tillbaka på webbplatser på olika språk. Det är inte förvånansvärt att fler länkar kopplas till engelskspråkiga webbplatser från andra språk än tvärt om.

Ett mer informellt sätt att mäta språk på internet vore att titta på antalet artiklar på varje språk på Wikipedia*:

 1. Engelska (46 238 749)
 2. Vietnamesiska (13 967 480)
 3. Franska (9 821 714)
 4. Cebuano (8 965 038)
 5. Svenska (7 699 545)
 6. Spanska (6 500 443)
 7. Tyska (6 260 023)
 8. Italienska (5 973 647)
 9. Ryska (5 720 760)
 10. Kinesiska (5 564 787)

*uppdaterad november 2018

Publiceringsspråk

UNESCO mäter antalet böcker som publiceras av varje land per år och härunder följer den senaste statistiken:

 1. Kina (440 000 böcker)
 2. USA (304 912 böcker)
 3. Storbritannien (184 000 böcker)
 4. Japan (139 078 böcker)
 5. Ryssland (101 981 böcker)
 6. Tyskland (93 600 böcker)
 7. Indien (90 000 böcker)
 8. Frankrike (77 986 böcker)
 9. Iran (72 871 böcker)
 10. Italien (6 966 böcker)

Om man lägger ihop antalet böcker som publiceras i USA, Storbritannien och de nära 25 % av böckerna som publiceras i Indien på engelska, förblir engelska på första plats av språken som publiceras internationellt.

Så, vilket är då världens mest talade språk?

Tabellerna ger en intressant bild av världens mest talade och skrivna språk. Tre av världens mest talade modersmål används knappt vid publicering av böcker, på internet eller vid internationell kommunikation, områden där engelska dominerar. Två av dessa är indiska språk, vars talare med utbildning förutsetts tala engelska flytande som andra språk.

Engelska fortsätter att vara världens viktigaste internationella språk ur alla aspekter förutom för totalt antal som har språket som modersmål, men att mäta detta kan vara svårt i sig. En rapport publicerad av British Council uppskattar att runt 2 miljarder människor kommer att lära sig engelska någon gång under nästa decennium Men även då kommer fler än två tredjedelar av världens befolkning inte att tala engelska.

Hitta språkkurser utomlands!

By Alex Hammond

What do you think?