1 litet land – 4 officiella språk. Och?

Lär dig språk July 28, 2016

Till vardags talar regelbundet 41,9 % av schweizarna två eller flera språk eller dialekter per dag. Alltså: hälften av detta lilla lands invånare känner sig trygga med flera språk. Det är en verklig kulturell rikedom!

 

Att leva med 4 officiella språk

Enligt artikel 4 i den federala konstitutionen, är de fyra nationella språken i Schweiz tyska, franska, italienska och rätoromanska. Det är som den verkliga knutpunkten i Centraleuropa som Schweiz värnar om den individuella flerspråkigheten.

shutterstock_172396730

Det schweiziska politiska systemet – federalism och direkt demokrati med ett stort mått av självständighet för kantonerna och kommunerna, kompletterad med en stor språklig frihet – är betraktat som garant för vidmakthållandet av flerspråkigheten och bevarandet av de tre latinska minoriteterna, som varierar starkt vad gäller antal användare och status.

 

Språkligt ”patchwork”

Av de 26 schweiziska kantonerna, är 17 officiellt tysktalande, 4 fransktalande, 1 italiensktalande och 4 är flerspråkiga, varav 3 tvåspråkiga och 1 trespråkig.

Så, schweizarna har läggning för språk. Sant eller falskt? En studie i ämnet visar att schweizertyskar har bättre kunskap i det franska språket än de fransktalande i det tyska. Det är alltså den tysktalande majoriteten som visar sig ha bättre kunskaper i och verkar visa större intresse för de övriga språken. De italiensktalande lär sig tyska eller franska under sina högre studier norr om Alperna och är i allmänhet medfött tvåspråkiga! När det gäller de som talar rätoromanska kräver detta ganska märkliga modersmål helt enkelt att de lär sig ett andra språk, vanligtvis tyska eller italienska. Totalt sett talar alla schweizare ett andra nationellt språk.

 

Låt oss prata om Röstigraben!

shutterstock_320231435 copy

Den berömda ”Röstigraben” skiljer den tyska delen från det fransktalande området och visar sig konkret vid omröstningar som avslöjar de uppenbara kulturella skillnaderna. Men schweizarna vet att den enda möjligheten att förstå varandra, de kulturella särdragen och de olika livsstilarna, är att lära sig språket!

Exempel på nödvändigheten att lära sig åtminstone ett annat nationellt språk fattas inte: när man reser på de schweiziska vägarna är det bäst att man har litet grundkunskaper i de andra nationella språken. Annars kan det ge upphov till tvetydigheter, som de turister råkat ut för som letar efter staden Sierre i Valais när de är i Siders (samma plats). Se upp, för Bienne blir Biel, Bâle blir Basel och Zurich … Zürich!

 

Utvidga ordförrådet i livsmedelsaffären!

I Schweiz, kan en liten rundvandring i livsmedelsaffären visa sig mycket användbar: etiketten på ditt skumbad kompletterar på ett lustbetonat sätt ditt praktiska ordförråd genom att lägga till Schaumbad och Bagnoschiuma. På mjölken hittar du Lait, Milch och Latte, på smöret står det Beurre, Butter och Burro. Det är tryckt på emballaget och kan studeras i badet eller till frukost. Ganska praktiskt, eller hur?

 

Översättarnas paradis: ett pass på fem språk

shutterstock_309816659 copy

Schweiz trycker sina officiella dokument på de 4 nationella språken. Det är alltså ett paradis för översättare, en sorts helgedom för tolkar! Tusentals ord översätts dagligen av en legion av specialister. Lyckligtvis ersätts idag alla tusentals kilo papper med digitala dokument – som tar betydligt mindre plats. Och för de som förvånar sig över tjockleken på ett schweiziskt pass: det är skrivet på 5 språk inkluderande det som breder ut sig mer och mer: engelskan.

 

Talar du ett andra språk, eller ett tredje, varje dag? Berätta för oss vilka i kommentarerna!

By Rita Balesi

What do you think?