Sälj in en språkkurs utomlands till din chef (som en vinnare)

Karriär August 28, 2014

Har du hittat en språkkurs utomlands som skulle passa dig perfekt i ditt jobb? Du och din arbetsgivare kommer att vinna mycket mer än bara språkkunskaper från din erfarenhet att fördjupa dig i en annan kultur.

varför lära sig ett språk är det viktigt

Vissa länder har lagstadgad rätt till ledighet för fortbildning. Den tyska Bildungsurlaub och den franska droit individuel à la formation, eller compte personnel de formation med start 2015, kan användas till språkstudier med total fördjupning. Men även om din rätt till fortbildning inte är officiell, får du här några bergsäkra argument du kan använda för att visa på fördelarna med att studera en språkkurs utomlands:

”Det är en prisvärd personlig utveckling”

Din personliga utveckling borde vara viktig för din arbetsgivare. Att skicka dig att leva i en annan kultur, möta nya människor och prata ett annat språk, kommer att få en mycket djupare positiv effekt än de vanliga övningarna i teambuilding och personalkurser.  Läs vår artikel från tidigare i år om de mjuka färdigheterna som du utvecklar under tiden du lär dig ett språk med kulturell fördjupning.

”Jag kommer fortfarande att arbeta”

Jean-Pierre Conus, VP på INNESCO SA, skickade nyligen en ny medarbetare på en fyra veckors språkkurs i portugisiska i Lissabon och säger: ”det är numera möjligt att låta en medarbetare studera utomlands på deltid under några veckor och samtidigt hålla kontakten med kontoret och utföra vissa arbetsuppgifter när man har tillgång till internet”. Bara för att du inte är på kontoret, betyder inte det att du inte kan arbeta.

”Företaget kommer att bli mer konkurrenskraftigt”

Undersökning efter undersökning visar att färdigheter i språk ökar konkurrenskraften på såväl lokal, som internationell nivå. EU, speciellt, fäster stort avseende vid språkfärdigheter för europeiska företag.

Eller kan du pröva en mer vågad variant…

”Våra konkurrenter gör det”

Språkkurser för yrkesverksamma är en snabbt växande del av utlandsstudierna. Specialiserade skolor blomstrar. Vill du riskera att dina konkurrenter ska ta marknader som du inte kommer in på?

”Internationella nätverk”

Språkkurser för yrkesverksamma är ställen där du träffar folk från en mängd olika företag, vilket kan leda till positiva och givande kontakter. Läs om våra medarbetares besök på språkskolor för affärsengelska i Storbritannien här.

”Det kommer att förbättra företagets kulturella kunnande”

Genom att studera med en kulturell fördjupning tillägnar du dig kunskaper som helt enkelt inte går att få om du studerar språket i hemmiljö. Självklart kan en språkkurs på kontoret ge dig teoretisk information om lokala traditioner och om hur du skall tilltala olika personer, men ingenting är så värdefullt som att leva i den främmande kulturen och få förstahandserfarenhet.

”Jag kommer att bli glad”

En glad medarbetare är en produktiv medarbetare enligt en undersökning gjord av Warwick University. Investeringen i en språkkurs ger dig färdigheter som kommer att förbättra ditt arbete och hemliv och därigenom öka glädje och produktivitet.

”Det är verkligt enkelt att ordna”

Det är det vi är till för. ESL – Språkutbildning utomlands har hjälpt tusentals personer att lära sig ett språk för sin yrkesutövning. Vi står till tjänst före, under och efter din språkresa för att säkra att allt skall fungera perfekt.

”Det kommer att göra mig mer anställningsbar”

Detta kanske du inte ska nämna till din chef! Men det är sant. Även i en ökänt enspråkig affärskultur som den i USA, har forskare vid Harvard visat att tala ett främmande språk ökar dina inkomster.

Bilder: Manager by Ronald Repolona, via CC, 

Ta reda på mer om våra språkkurser för företag

By Océane Tache

What do you think?