Språkfärdigheter är INTE allt…

Karriär April 16, 2014

Att lära sig ett språk med total fördjupning, är det snabbaste sättet att kunna behärska språket flytande. Men, språkfärdigheterna är bara en del av vad du tar med dig tillbaka från dina studier utomlands; en hel uppsättning abstrakta färdigheter är också en del av helheten.

Dessa betecknas som mjuka färdigheter och trots att de är svåra att visa upp i ditt CV, där alla betraktar sig som ”hårt arbetande lagspelare”, är de bland de högst värderade egenskaperna för arbetsgivarna. När du kommer på jobbintervju, är dessa färdigheter som kommer att skilja dig från de andra sökande.

De är dessutom betydelsefulla livskunskaper, som kommer att göra ditt liv överraskande bättre på många sätt.

Vad är mjuka färdigheter?

Mjuka färdigheter är exempelvis flexibilitet, problemlösning och förmågan att arbeta i grupp.Kommunikationsförmåga och speciellt förmågan att lyssna och att acceptera konstruktiv feedback, är bland de högst värderade mjuka färdigheterna, eftersom de vissa på en vilja att lära.

Många av dessa färdigheter kommer med självförtroende, som i sin tur ökar när du utvecklar dessa förmågor. Självförtroende föder framgång, framgång föder självförtroende.

handshake

Företag betalar mycket pengar för att utveckla sin personals mjuka färdigheter, så om du kan visa vid en intervju att du själv skaffat dig dessa på eget initiativ, har du ett stort plus. Det bästa är att dessa färdigheter blir en del av den du är, så du behöver inte påpeka dem, eftersom de kommer att visa sig tydligt automatiskt.

Hur hänger detta ihop med en språkresa utomlands?

Gaëlle Duriaux studerade engelska under tre månader i London och beskriver det som ”en livserfarenhet som lär dig massor om språket, vilket är det primära målet, men också om att vara självständig och att ta vara på sig själv”.

De färdigheter som du behöver i klassrummet, som lagarbete och presentationsteknik, är direkt överförbara till ditt yrkesliv. Att kunna ta ordet i klassrummet, speciellt på ett främmande språk, kräver mod och förmågan att komma över rädsla. Du kanske inte tror det, men även framstående idrottsstjärnor, skådespelare och föredragshållare, blir nervösa. Skillnaden är att de, genom erfarenhet, vet hur de skall komma över sin rädsla.

Tekniken du använder när du studerar ett språk, kan också överföras till högre utbildning, exempelvis minnesknep som mnemoteknik, eller förberedelseknep inför en presentation.

Dina äventyr utanför klassrummet kommer också att hjälpa dig att bli mer flexibel. Saker fungerar annorlunda i andra länder: på vissa ställen kommer bussen exakt i tid, på andra kan den komma en timme försent, på andra kanske den inte kommer alls… men livet går vidare. Att vistas i ett annat land ger dig perspektiv på arbetslivsutmaningar.

Jeanne studerade engelska under 24 veckor i San Francisco och säger att hon ”hade förutfattade meningar om vissa kulturer, men att dessa totalt försvann tack vare denna upplevelse… jag är mindre blyg än innan jag kom hit, för jag har tvingats att prata och att vara mer utåtriktad och jag har också blivit mer självständig”.

Du utvecklar mjuka färdigheter genom att bryta dig ut ur din komfortzon och att utmana dig själv att göra något nytt och – inte minst viktigt – att träffa nya människor.

Den kulturella delen

Människorna du möter på en språkresa utomlands, kommer från hela världen, inte endast från landet där du studerar. De har med sig många olika bakgrunder och livserfarenheter, olika kulturella förväntningar och traditioner. Dessa är de människor med vilka du kommer att arbeta i klassrummet, flera timmar varje dag och kommunicerande helt och hållet på ett främmande språk.

socialising-in-Italy

Det är inte ovanligt att du finner dig i en grupp med folk från fyra olika kontinenter. Fabio Quintero studerade engelska under 22 veckor i Auckland och han säger att ”det mest intressanta är att dela erfarenhet med personer från olika kulturer, att lära känna och leva tillsammans med dem är verkligen coolt och dessutom kan du göra underliga saker som du aldrig trodde att du skulle göra och det ger dig ett annat perspektiv än vad du är van vid att höra om andra länder”.

Förståelse av andra kulturer har aldrig varit viktigare än idag, i vår alltmer globaliserade värld. Naturligtvis, ju mer du fördjupar dig, ju mer flexibel och internationell blir du.

Manon Sublilia studerade engelska under 10 veckor i Fort Lauderdale och säger: ”vi var det perfekta teamet och vi hjälpte varandra så att vi skulle nå vårt mål… självklart besökte vi också landet och lärde oss om dess kultur, men det är dina nya vänner som verkligen förändrar din inställning till livet.

Vi påstår inte att språkstudier utomlands definitivt kommer att förändra ditt liv, men de kanverkligen göra det. Dessa förändringar kommer att ge dig stärkt självförtroende, göra dig lyckligar och mer anställningsbar.

Om du har studerat utomlands, har det förändrat dig? Du kan dela dina erfarenheter i kommentarerna.

Foto: The Handshake av torbakhopper via CC, Socialising in Italy © Alex Hammond
By Alex Hammond

What do you think?