Företags samhällsansvar (CSR) och utlandsstudier

We are ESL October 30, 2014

Upp- och nedgångar i den globala ekonomin har flyttat ner sociala frågor och miljöfrågor på nyhetsagendan de senaste åren. Denna graf från Google Trends visar hur det globala intresset för ”Hållbar utveckling” har förändrats under det sista årtiondet:

När vi på ESL startade vår CSR-resa 2008, blev vårt första steg att analysera hur vår organisation skulle kunna utgöra en positiv kraft för folk och miljöer som vi interagerar med. Ur detta kom våra ”Statuter för Hållbar Utveckling”, som blivit en viktig del av vår företagskultur.

Ett av våra primära mål var att förbättra vår globala påverkan samtidigt med att bevisa att detta är positivt för ett företags lönsamhet: nöjda medarbetare, studenter och leverantörer i kombination med miljöeffektivitet, är bra för affärerna.

Ett annat av våra mål var att stimulera medvetande och handling bland andra aktörer inom utbildningsindustrin. Genom initiativ som CSR självvärderingsverktyg, börjar detta förverkligas. Study Travel Magazine ägnade nyligen CSR inom utlandsstudiesektorn ett stort reportage. ESL – Språkutbildning utomlands utmärkte sig i artikeln på grund av sitt långsiktiga engagemang i hållbar utveckling och för att uppmuntra god praxis bland sina internationella partner.

Utmaningar för industrin

Att lära sig språk hör naturligt ihop med hållbar utveckling. Kulturell förståelse kan egentligen bara skapas genom att ge sig ut att möta främmande kulturer och detta innebär per definition att resa. Men att resa över långa avstånd för med sig koldioxidutsläpp och speciellt gäller detta flygresor.

Dessa två krafter ”tar inte ut varandra” och det är därför viktigt att företag aktivt letar möjligheter att förbättra sin globala påverkan. På ESL, till exempel, ger vi studenterna möjlighet att kompensera det koldioxidutsläpp de förorsakar genom myclimate. Små saker som detta hjälper till att göra skillnad.

I anslutning till vårt CSR självvärderingsverktyg, har vi skapat ett CSR-forum för vår verksamhetssektor, som ger skolorna en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och utbyta tips.

In i 2015

CSR har blivit en viktig del av ESL:s globala strategi och vi söker ständigt nya initiativ ligger i linje med vår verksamhet. Om du har några förslag vill vi gärna ta del av dem. Kontakta oss via våra Facebooksidor!

By Krister Weidenhielm

What do you think?