CSR tar fart under 2012

We are ESL November 23, 2012

2012 har varit ett år av väsentlig utveckling av vårt CSR-program här på ESL.

Vi startade formellt under 2008 att, som företag, anta utmaningarna om hållbar utveckling, med introduktionen av en deklaration om hållbar utveckling. Detta ledde till förbättrad effektivitet inom vårt nätverk av kontor och att fler hållbarhetspolicies infördes i företaget. Men att implementera en intern policy var bara ett första steg och vi fortsätter att hitta nya sätt att införa hållbar utveckling i vår bransch. En viktig del i detta är att dela med oss av vår kunskap till andra. För att lyckas med detta använder vi oss av vår marknadsposition för att uppmuntra andra att utveckla och applicera CSR-strategier.

1_Sustainability chart

Under 2012 har denna process att dela med sig välkomnats av våra partnerskolor som, liksom många andra företag, är alltmer medvetna om vikten av att agera för hållbar utveckling. Krister Weidenhielm, chef för ESL:s produkt- och partnerdivision, säger: ”Vad vi är medvetna om och vad vi gör åt det, är det centrala i vår CSR-policy. Det är anledningen till att vi har investerat i att förverkliga den. I slutänden handlar det om människor … det är inte nödvändigtvis lätt … CSR blir alltmer populärt och måste därför göras enklare, mer lättillgängligt, så att det kan omfattas av alla.”

”Vår värld förändras och erbjuder nya möjligheter för den som vill omdefiniera sättet att bedriva företagsamhet. Tack vare förnybar energi förändrar vi vårt sätt att konsumera energi i våra hem och i våra bilar. Man har tänkt om vad gäller rörligheten i stadsmiljö, exempelvis med system för allmänna cyklar till utlåning. Avfall har blivit en källa för återanvändning eller för produktion av ny energi. Investeringar i CSR är också ett sätt att stöda etnisk tillväxt. Koncepts som närproducerade livsmedel och kläder, har blivit allmänna konsumtionsmönster. Inträdesbarriärer till marknader omdefinieras utifrån CSR med nya idéer, som kommer att bli morgondagens standard.”

2_Sustainable Development Matrix

CSR självvärderingsverktyg

En uppmärksammad utveckling under 2012 har varit introduktionen av vårt CSR självvärderingsverktyg för språkskolor. Detta hjälper skolorna att formalisera och värdera sina nuvarande CSR-åtgärder, publicera sina framgångar och hitta vägar att förbättra sina handlingsplaner ännu mer, vilket leder till solid och mätbar utveckling.

3_Aran

Idén kom upp medan vi utvecklade vår egen CSR-strategi och insåg nödvändigheten av att skapa en avsiktsdeklaration till och mätpunkter för handlingsplanen. Vi upptäckte att många personer på de enskilda kontoren hade börjat ta lokala initiativ och att dessa ofta kunde överföras till andra kontor. Genom att etablera en formell struktur, uppmuntrades överföringen av god praxis mellan kontoren och hela företagets förståelse för våra CSR-mål.

4 csr

Krister säger: ”Jag är glad över att arbeta i ett företagsklimat i vilket det faller sig naturligt att ta upp dessa frågor och på något sätt har den verkliga utmaningen snarast blivit att stimulera den potentialen till att bli konkret handling och hållbara initiativ.”

CSR självvärderingsverktyg innehåller en allsidig lista frågor relaterade till huvudområden inom CSR: Företagsledning, samt Utbildning & Samhälle, Skolorna uppmuntras att ärligt värdera var de står under varje avsnitt och, om de ger sig höga betyg inom en specifik kategori, lämna bevis på vad de uppnått och hur (detta kan delas med andra skolor, som exempel på god praxis).

Vi publicerar resultaten av självvärderingen på vår skolas profilsidor och lyfter upp exempel på god praxis. Du kan hitta mer om vilka steg våra partners i KanadaStorbritannienIrland,SydafrikaAustralien och Latinamerika har tagit och hur vi, exempelvis, har organiserat oss för att kunna erbjuda språkresor för rörelsehindrade studenter.

Påverkan

Vidd slutet av 2012, använder totalt 67 skolor aktivt verktyget för att värdera sina CSR-program och följa upp sina handlingsplaner. Detta är en ansenlig ökning sedan starten av 2012 och det är mycket uppmuntrande att se med vilket allvar våra partners tagit till sig detta initiativ. Emellertid svarar detta endast för 30 % av våra partners. Många fler skolor har öppnat ett konto (60 % av våra partnerskolor), men ännu inte blivit aktiva användare. Vi hoppas att de skall komma igång att använda verktyget under 2013 och att utveckla sina CSR-strategier.

Feedback från skolorna visar att verktyget har hjälpt de som använt det. Babette Furstner från ILSC-skolorna i Australien, beskriver det som ett ”fantastiskt verktyg för att skapa självreflekterande medvetenhet … [som] stimulerar oss att ta fler och fler steg mot att bli gröna och hållbara”, medan Karen Uphoff från den latinamerikanska gruppen Academia Columbus, säger att verktyget har ”skapat nya idéer som vi kan införa i framtiden för att fortsätta att förbättra vår miljömedvetenhet, vår sociala insikt och våra projekt”.

Andrew Roper från British Study Centres, lovordar den effekt som verktyget har haft på skolorna inom BSC-gruppen och noterar hur det ”uppmuntrar till att dela med oss av idéer och fått oss att diskutera hållbarhetsfrågan”.

Poängsystemet har fått BSC-skolorna ”att tävla mot varandra för att få bra resultat i frågeformuläret”. Verktyget stöds av ett forum, som låter skolorna ta del av idéer och tekniker som visat sig framgångsrika lokalt.

5_sustainability

Ekonomiska vinster

Även om välgörenhet och reducerad miljöpåverkan är de delar av hållbar utveckling som är mest emotionella, är de inte de enda anledningarna till att införa en CSR-policy. God praxis leder till högre effektivitet och nöjdare personal.

Som Krister påpekar för de som önskar omdefiniera sättet att bedriva företagsamhet … ”att spara kostnader, liksom den kommunikationsmöjligheten som CSR kan erbjuda ett företag, är relevanta sakargument för hållbar utveckling. Faktiskt känner vi att hållbar utveckling är ett utmärkt tema för att ge en organisation konkurrensfördelar på olika nivåer”.

Att så ett frö

Under 2013 förväntar vi oss att fler partnerskolor skall dra nytta av CSR självvärderingsverktyg, som har utformats för att vara till nytta för institutioner av alla storlekar. De 67 partnerskolor som använt verktyget under 2012 har gjort stora framsteg i konkretiseringen av sina CSR-policies och de har fått extra utrymme på våra webbplatser. Resultatet av skolornas självvärderingar är tillgängliga online och studenterna kan använda denna information som hjälp för dem att välja den skola som känns mest rätt för dem.

6 csr

Krister säger, att utifrån självvärderingsverktyget, ”börjar vi få en global bild av hur branschen är organiserad för att ta tag i hållbarhetsfrågor. Att dela med oss av denna kunskap kommer att bli ett av de nästa stegen. Förhoppningsvis kommer fler och fler utbildningsföretag att formalisera sina CSR-policies och –strategier, så att fler initiativ kommer igång som en del av denna process, vilket leder till större engagemang hos alla intressenter, inklusive lärare och studenter, men, viktigast av allt, baserade på företagsledningens signaler och planer. CSR kan bara bli hållbart om det kommer från företagsledningen. Vad gäller det akademiska området, är redan idag fler och fler relaterade ämnen närvarande i de flesta kursböcker, men jag tror att CSR är ett fantastiskt område att utforska för att inkludera ännu fler ämnesrelaterade frågor i läroplanerna som tillval eller extrakurser. Teman som miljö, samhälle, teknik, ledarskap, kulturmöten, etc. kan anpassas till alla studenttyper, från juniorer till yrkesverksamma”.

”Kunder behöver få information om vad de köper och är alltmer medvetna om frågor som handlar om hållbar utveckling, vilket kan påverka företag att fokusera på CSR för att vara på samma våglängd. Som förmedlingsagentur strävar vi efter att ta konsumenten så nära leverantören som möjligt och ingenting är då mer relevant än skolans CSR-identitet”

I många länder har hållbarhetsfrågorna hamnat något utanför radarskärmen sedan 2008 och finanskrisen, men CSR är en viktig del av vår etik på ESL och vi känner att de partners som tänker i hållbarhetstermer, kommer att vara långsiktiga partners.

Läs mer om vårt CSR självvärderingsverktyg.

By Will Gathings

What do you think?