Sydafrikas utmaningar

På ESL startade vi ett större program för hållbar utveckling 2008. Sedan dess har vi alltid beaktat frågor om hållbarhet när vi tagit affärsbeslut och vårt företag har inte bara blivit grönare och mer socialt medvetet, utan även effektivare som konsekvens. En del av vårt ansvar som ledande inom vår industri är att uppmuntra våra partners att tillämpa best practice i sin lokala miljö, vilken ofta är mycket annorlunda än vår egen.

Vårt CSR Självvärderingsverktyg utvecklades för att uppmuntra våra partnerskolor att tänka på hållbarhet och att utveckla sina egna strategier. Förutom att uppmuntra till best practice, ger det oss också tillfälle att lära oss vilka utmaningar våra partnerskolor runt omkring i världen står inför och att framhäva goda exempel. Ett antal av våra partnerskolor i Sydafrika har tagit stora steg åt rätt håll. Dessutom erbjuder de ESL:s studenter möjligheten att involvera sig och göra en insats.

Blandningen av en omväxlingsrik natur, varmt väder och mycket valuta för pengarna gör Sydafrika till ett populärt resmål för en kurs i engelska och våra noggrant utvalda partnerskolor har alltid ansträngt sig att ta väl hand om sina studenter. Under de senaste åren har de också börjat ta sig an utmaningar inom hållbar utveckling, vissa unika för Sydafrika, vissa allmängiltiga.

200207232-001-2

Chris Roberts, skoldirektör för EC Cape Town, säger att ”bristen på handlingsplaner inom socio-ekonomisk utveckling, speciellt på utbildnings- och fattigdomsområdet” är en stor utmaning för Sydafrika och att privata företag allt oftare får träda in där samhällets utvecklingsprojekt är otillräckliga eller obefintliga. För EC har detta lett till engagemang i Barcelona House Orphanage i den fattiga stadsdelen Gugulethu, utanför Kapstaden. ”Majoriteten av de 22 barnen som bor på barnhemmet är Hiv-positiva och deras föräldrar har dött till följd av AIDS/HIV…  och även om den nuvarande regeringen har startat bostadsprojekt för folk i detta område, kommer det att ta decennier att komma ikapp.”

Personalen från EC Cape Town besökte barnhemmet den 14 april i år för att starta en köksträdgård, som nu regelbundet ger mat till barnen som bor där. EC levererar nu dagsbehov av mat, kläder och sängkläder och i slutet av september i år kommer skolan att leverera böcker och några datorer för att skapa ett bibliotek till barnen.

Chris fortsätter: ”Det är fantastiskt tillfredsställande för oss att se att den tid och de ansträngningar vi lagt ner på detta barnhem har burit frukt. Lärare och personal från EC besöker barnhemmet varannan lördag och delar med sig av sina kunskaper, hjälper till i trädgården, spelar fotboll med ungarna, men framför allt för att ge av sin tid till de mindre lyckligt lottade. Inte minst har jag under de senaste månaderna kunna se hur dessa ungar ser fram emot besöken av EC:s studenter och personal som bidrar till att ge dessa ungdomar en känsla av hopp.”

186254202-2

Stödet till Barcelona Orphanage är bara ett projekt. På initiativ av EC:s VD, Mike Xuereb, har skolan skaffat en trerumslägenhet till Andiswa Moni, en av skolans städerskor, som tidigare bodde med sina barn i ett skjul. Skolan betalar hyran för lägenheten under 18 månader tills Andiswa får rätt till ett lågkostnadsboende som hon har råd att betala själv.

EC hjälper också en lokal lågstadieskola med tillsyn efter skoltid av barnen, exempelvis genom att hjälpa dem med läxorna i engelska och genom att utveckla deras engelska via manuellt arbete.

Shaun Fitzhenny från LAL Cape Town uttalar sig om sydafrikanskt företagandes roll i landets utveckling: ”Varje sydafrikan som har råd att engagera sig (i sociala utvecklingsprojekt) borde göra det.”

LAL Cape Town har arbetat med en organisation som bygger förskolor i de fattiga stasdelarna, sänder dit sina underhållsteam, tillhandahåller material och ser till att förskolorna underhålls. Det ger ett stöd som inte alltid ges av myndigheterna i Sydafrika. Men att hitta de rätta projekten att engagera sig i kan också bli en utmaning och skolan har aktivt fått leta upp projekt som  ”fungerar och är hållbara… dessa är inte nödvändigtvis välkända, men de måste drivas väl.” I sitt sökande fann LAL vissa välgörenhetsorganisationer som inte levererade vad de utlovade, eller var dåligt skötta, så de blev glada när de till slut hittade ett projekt där de kände sig kunna göra en påvisbar, långsiktig insats.

99070282-2

Under lågsäsong ger LAL gratis kurser i engelska till personalen, som ofta kommer från avsides liggande delar av östra Kapprovinsen, där engelska sällan hörs. Att kunna förstå och prata engelska är ett stort steg på allas karriärstege och ytterligare ett område som myndigheterna i Sydafrika inte helt klarar att täcka.  Planer är på gång för att utöka antalet kurser som erbjuds personalen till att omfatta ekonomi och datakunskap.

Miljöutveckling

I ett utvecklingsland som Sydafrika överskuggar lätt humanitära och sociala hållbarhetsprojekt de miljörelaterade frågorna,  men våra partnerskolor arbetar även aktivt med att förbättra dessa. Ofta kan positiva miljöåtgärder också medföra kostnadsbesparingar i ett land där energipriserna fördubblats under de senaste fyra åren.

Shaun från LAL framhåller flera positiva steg som LAL har tagit, inkluderande att värma vatten med solenergi i skolans nyrenoverade studentboende, tillsammans med vattenreducerade toaletter och duschar. Vattenbesparing är en viktig fråga i Afrika och Sydafrika utnyttjar redan maximalt sina vattentillgångar. ”Vi gör vad vi kan, men vi försöker att göra mer… många sydafrikaner hade under många år ingen tillgång till vatten och fick mycket litet miljöutbildning från staten.”

180460041-2

System för återvinning i Sydafrika ligger långt efter europeisk standard, men både LAL och EC återvinner ett antal material inklusive papper, batterier och färgpatroner. Ett sätt som LAL sparar papper på är att använda böcker i stället för fotokopior i klasserna och att ständigt påminna lärarna om att bra undervisning baseras på god kommunikation och metodik snarare än ett ändlöst utdelande av papper. ”Utmaningen är att få folk att förstå att även genom att trycka ett papper mindre per dag får det en positiv påverkan”, säger Shaun.

Hur kan du göra skillnad?
Vi erbjuder ett stort antal volontärprogram där du kan lära dig engelska i Sydafrika och använda dina språkkunskaper för att ge någonting tillbaka till det lokal samhället. Vårt volontärprogram i samarbete med EC inkluderar minimum fyra veckors språkundervisning, följt av upp till sex månaders volontärarbete i ett lokalt projekt, exempelvis på det barnhem Chris talat om tidigare. Alternativt, oavsett vilken kurs du anmäler dig till med våra partnerskolor i Sydafrika, kan du alltid fråga om deras lokala projekt om du skulle vilja vara med.

Läs mer om våra volontärprogram