Kartläggning av världen – hitta ett nytt perspektiv

Vart är världens mittpunkt? Eller ska det vara … vart är centrum i din värld? Kartografer har haft detta problem så länge som det har funnits världskartor.
Kartan som du förmodligen är mest van att se är en Mercator-projektion med Västeuropa precis i mitten.

Mercator-kartan skapades 1569 och användes av seglare för att kunna navigera på världshaven. Men Gerardus Mercator stod inför problemet att projicera en sfär på en rektangulär karta.

Resultatet är en karta som kraftigt överskattar storleken på länderna som ligger närmare jordens poler i jämförelse med länderna nära ekvatorn. Detta har effekten att Indien trycks ihop till längden av Finland och Grönland expanderas till storleken på Latinamerika.

Effekten är tydligare på en modern Mercator-projektion:

Afrika är mycket större än det ser ut på en Mercatorkarta: du skulle faktiskt kunna placera det kontinentala USA, Kina, Västeuropa, Indien och Argentina i den afrikanska kontinenten och fortfarande ha massor av utrymme kvar.

Ingen har någonsin påstått att Mercatorkartan är en perfekt representation av världen men utmaningen att kartlägga världen kvarstår. Många kartografer har försökt att producera en rektangulär karta som bättre representerar storleken av världens landmassa men de brukar se ut lite … ja … konstiga. Här är ett exempel från Behrmann:

Länderna närmast polerna hamnar i kläm, även om de representerar storleken av länderna mer exakt så är denna typ av karta knappast mer exakt än den traditionella Mercator-projektionen.

För att visa världen under 1800- och 1900-talet föredrog man för det mesta att använda sig utav cylindriska eller pseudocylindrisk kartor eftersom att de minskade en del av problemen med snedvridning:

Men alla dessa kartor har en sak gemensamt: Västeuropa är i mitten. På sätt och vis verkar detta vettigt. Navigatorer skulle vanligtvis åka till eller från Europa. The Greenwich Meridian var och är fortfarande nollpunkten för världstiden.

Denna nollmeridian är en mänsklig skapelse och kunde lika gärna ha gått igenom Brasilien eller Kina … men Europa var världens centrum när världen kartlades.

Denna kinesiska karta från 1418 visar en värld med Kina i mitten:

En modern karta med detta centrum skulle faktiskt vara mer demokratisk med tanke på att större delen av världens befolkning bor nära mitten av kartan.

Och här är en australiensisk karta från 1970-talet. Detta var en fräck kontring på den accepterade europeiska världsbilden:

Konstigt, eller hur? Men norr är bara “upp” eftersom att traditionen säger så. Söder kunde lika gärna vara “upp”. Al Jazeera skrev om detta här.

Forskare tror att världens magnetiska poler för närvarande är i färd med att snurra runt, så inom några tusen år blir syd verkligen norr.

Detta kommer att bli ett stort problem för fåglar, bin och andra djur som använder världens magnetfält för att navigera, men människor ska kunna leva vidare som vanligt.

Allt går att visa men perception och verklighet är inte så nära knutna som vi vill tro. Om norr kan vara söder och Finland kan vara längre än Indien så är det viktigt att ta sig ut, att se världen och att dra sina egna slutsatser.

Och om du kommer på en lösning för hur man presenterar världen som en rektangel, var vänlig och dela din idé!

Kolla några roliga sätt att se världen här.

Bilder: Wikimedia CommonsFlickr