Kartläggning av världen – del 2

Kartor kan förändra din syn på livet. Här är några kartor som kanske kommer att ge dig en ny bild av världen.

Vilka kan tala flest språk?

Bra gjort Luxemburg!

Källa: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf

Fördelning av rödhåriga

Bild: James McInerny

Ölkarta över Europa

Via imgur

Världens flygtrafik

Vanligaste efternamnen i Europa

Från imgur

Vanligaste andraspråk per land

Belgien och Schweiz är flerspråkiga länder. Franska är nummer ett bland ”andraspråken” i Belgien eftersom att en liten majoritet av befolkningen talar flamländska som första språk (denna data kommer från Eurobarometerrapporten). Schweiz publicerar uppgifter om språk som talas i hemmet och på arbetet men ingen definitiv statistik om nationell andrapråksinlärning.

Källor:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://www.coe.int/t/DG4/linguistic/Source/Country_Report_Norway_EN.pdf
http://www.index.hr/vijesti/clanak/istrazivanje-tri-posto-visokoobrazovanih-ne-zna-niti-jedan-strani-jezik-hrvati-uglavnom-znaju-engleski/545687.aspx
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/05/blank/key/sprachen.html

Årliga soltimmar

Via imgur

Skrivsystem i världen

Original (större) på Wikipedia

Ljuskarta över världen

Via imgur

Väldens sydliga delar uppåt

Via Flickr

Metallbandsdensitet per land

Populäraste idrotter

Via imgur

Vart regnar det mest?

Källa: http://chartsbin.com/view/1425

Brittiska imperiet år 1897 (de rosa länderna)

Hittas här

Världskarta justerad utefter befolkning

Större version här

Vilka föder flest barn?

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate