Göra skillnad i Australien

Sedan ESL lanserade ett Självvärderingsverktyg för Företagens samhällsansvar (CSR) 2011, har ett antal av våra partnerspråkskolor tagit chansen att utvärdera och vidareutveckla sina interna CSR-strategier. Det innovativa systemet uppmuntrar skolorna att ärligt skärskåda sina nuvarande policies genom att besvara ett detaljerat frågebatteri och därefter formalisera en CSR-strategi med stöd av ESL och andra språkskolor. När vi skapade verktyget insåg vi att många skolor var på rätt väg, men kunde ha nytta av den typ av formell struktur, som den vi tagit fram inom ESL.

Sydney English Academy (SEA) är en partner som dragit nytta av CSR Självvärderingsverktyg. Belägen i den lugna Sydneyförorten Manly, bara några meter från stranden och en bit av Stilla Havet som ofta besöks av valar, är skolan omgiven av en förbluffande biologisk mångfald. Inåt landet från staden ligger Blå Bergen och de berömda topparna Tre Systrar, bland hektar av böljande skogar. ”Australien inser nu att alla större förändringar i världsklimatet, kommer att klart inverka på Australiens naturliga miljö och den livskvalitet som många åtnjuter i Australien”, säger skolans direktörer Mick Edwards och Sam Milton.

school-building

Efter att ha insett företagares ansvar att uppmuntra att driva affärer på ett hållbart sätt, började SEA sin process med ”den enklaste av alla åtgärder… att helt stänga av elektriciteten för personalens och studenternas all elektronisk utrustning vid slutet av varje arbetsdag” och endast lämna en dator igång för fjärråtkomst. Där så är möjligt stänger skolan av luftkonditioneringen en timme innan dagens slut. Bortsett från miljöfördelarna, gjorde kostnadsbesparingarna, som skapades genom dessa åtgärder, att SEA kunde ta en ansenlig del av sin energi från förnybara källor och alla flygresor som skolledningen gör är koldioxidkompenserade.

Skolledningen på SEA är mycket positiv till nyttan av ESL:s verktyg för sin egen och andra språkskolors CSR-process. ”ESL:s självvärderingsprocess kan ge institutioner möjlighet att utbyta kunskap om sätt hur att göra sina respektive företag mer hållbara…. Det ger skolan ett strukturerat format för att bedöma sin hållbarhetsnivå och för att formulera planer för hur de skall kunna förbättra vad de redan gör.” Manly Kommun förärade nyligen SEA med ett hållbarhetspris för sitt positiva arbete, framtaget för att uppmuntra lokala företag att gå mot hållbar utveckling.

photo_3-532x398

Men inte alla kommuner i Australien är så framtidstänkande som Manlys. ”Australiens kommuner är inte så välorganiserade vad gäller återvinning, som de skulle kunna vara…. vilket gör det till en utmaning när vi vill återvinna, eftersom det inte finns sopsortering”, säger Babette Furstner från ILSC, som har två campus i Australien, i Sydney och i Brisbane. CSR är verkligen i hjärtat av vår uppdragsförklaring och vår skolkultur här på ILSC…. globala samhällen och miljön är det vi handlar om. De största resursutmaningarna vi har på skolan är användningen av papper, vatten och elektricitet och ILSC har introducerat åtgärder för att minska användandet av alla tre. Alla fotokopior görs nu på återvinningspapper, som i sin tur återvinns”. Babette fortsätter, ”Vi trycker inte längre ut våra studenters anmälningsformulär, utan spar dem elektroniskt och går mot samma system inom bokföringen….. vi använder oss av en text per grupp i stället för att kopiera upp sidor till var och en”.

australia_2-225x300

Michael ger samma feedback som andra skolor och säger att ”jag tycker vi går i rätt riktning, men det officiella stödet är inte särskilt aktivt”, trots att miljöfrågor blir alltmer framträdande i ett land där effekten av den globala uppvärmningen är kännbar. Dessutom, Australiens råvaruboom har inte hindrat en nylig ökning med 25 % av elpriset och man är orolig för att stora utländska företag köper upp stora landarealer for at komma åt gasfyndigheter och därmed reducerar landets produktionskapacitet för livsmedel. Cameron Lloyd från Shafston College påpekar att den nyligen introducerade koldioxidskatten på $23/ton är för närvarande den högsta i världen.

Hållbart företagande är mycket mer än att skydda den naturliga miljön och våra partnerskolor är aktivt involverade i välgörenhet. Exempelvis arbetade SEA 2011 med en lokal välgörenhetsorganisation för att välkomna en student från Östtimor (en av världens nyaste och fattigste nationer) att studera engelska under 2 månader. Skolan planerar nu att ge ett liknande stipendium varje år till en student från ett utvecklingsland. ILSC var nyligen engagerat i ”The Rio Tinto Ride to conquer cancer” där dess studenter utgjorde den största gruppen volontärer och är kontinuerligt involverad i välgörenhetsarrangemang som ”Ride for refugees”, ”Zombie walk” och ”Bridge to Brisbane”. ”Vi vill ge studenterna möjlighet att medverka i meningsfulla aktiviteter under den tid de är här i Australien” säger Babette. Och personalen är också involverad: Lärarna på ILSC samlade in pengar för att sponsra lärare från Kambodja att delta i Cam TESOL-konferensen i slutet av 2011 och har planer att göra detsamma 2012.

Företagen i Australien står inför stora utmaningar inom CSR, men våra partnerskolor tar stora steg i rätt riktning. Deras åtgärder kommer att hjälpa till att säkra Australien som en fantastisk destination för kurser i engelska under många år framåt.

Läs mer om kurser i engelska i Australien och vårt CSR Självvärderingsverktyg.