Från Shakespeare till Snoop: sju personer som har förändrat det engelska språket.

Engelska är ett underbart flexibelt språk, en sorts lingvistisk fristil, där orden har tumlat in och ut under seklernas gång, från ett enormt antal olika källor.

Här finner du sju personer som har påverkat språket vi talar idag.

William Shakespeare

william-shakespeare-portrait

Från addiction till zany, hans språk var aldrig lacklustre. Han skrev med swanger och utancompromise. William Shakespeare adderade mer än 1700 ord till det engelska språket.

När han inte kunde finna ett ord för att uttrycka något i en pjäs, hittade han på ett nytt, genom att anpassa utländska eller exiterande engelska ord. Shakespeare är säkerligen den mest produktiva personen i det engelska språkets historia.

Lisa Simpson

Ett av de nyaste orden som kommit in i Oxford English Dictionary kan spåras direkt till Lisa Simpson. Meh.

Ray Kroc

mcwords

Den främst ansvarige för Mc Donald’s internationella succé och därför McPrefix: genom tillägget ”Mc” i början av ett ord ger det en känsla av ekonomiska massproducerade varor eller tjänster. Exempel på detta är McJob, McMansion och McChurch. Detta har spritts till andra språk också och Tysklands största gymkedja heter McFit.

Noah Webster

Noah Webster, ”Webster” i titeln på amerikanska ordböcker, ansåg att stora nationer som USA behövde ett eget språk: Amerikanska.

Eller åtminstone Amerikansk engelska. Han är personligen ansvarig för många av stavningsskillnaderna som finns mellan brittisk och amerikansk engelska inklusive ett enkelt ”l” itraveler, ”er” i center och ”or” i flavor.

Webster gjorde dessa ändringar i sina ordböcker eftersom han ville att engelsk stavning skulle vara mer logisk och mindre påverkad av franskan. Istället gjorde han det hela mer komplicerat.

Snoop Dogg/Lion

3-Snoop-Dogg

Fo’ shizzle, Bigg Snoop D O Double Gizzle har adderat ett speciellt brus till engelskan, även om alla över 20 år (med undantag för “the Doggfather” själv) bör använda det med försiktighet.

Samuel Johnson

Det är svårt att föreställa sig en värld utan pålitliga ordböcker, men så var världen i vilken Samuel Johnson växte upp. Detta började bli ett problem i mitten av 1700-talet: trots århundranden av masspublikationer, tack vare tryckpressarna, var de europeiska språken allt annat än strukturerade. Speciellt engelskan var en enda röra.

Olika länder tacklade problemet på olika sätt: i Frankrike tog det de 40 ”odödliga” som bildade Franska Akademien, 55 år att sammanställa deras franska Dictionnaire. Det tog Florentine Accademia della Crusca 30 år att göra den italienska motsvarigheten.

Johnson, tillsammans med sex assistenter, färdigställde sin ordbok på runt 8 år!

Det var inte den första engelska ordboken, men den var omfattande och inflytelserik. Inte alla uttryck är i bruk idag, vilket är synd när de inkluderar sådana som belly-god, ”någon som gör sin mage till en gud”.

Aaron Peckham

Som förstaårsstudent i datavetenskap vid California Polytechnic State University, startade Peckham Urban Dictionary. Med över 7 miljoner användare, håller denna ordbok online Samuel Johnsons ande levande med så underbara 2000-talsdefinitioner som:

Sportgasm: den känsla av lättnad, lycka, upphetsning och eufori man känner när ens lag vinner i slutögonblicket av en match.

Cameragoer: En person som föredrar att se ett live-uppträdande genom sin kamera och på så sätt skymmer sikten för andra konsertbesökare bakom kameran.

Volunteer’s remorse: När du erbjuder dig som frivillig att göra något och omedelbart ångrar ditt initiativ.

Human charity shield: Vad du blir om någon går alldeles bakom dig för att undvika att bli antastad av välgörenhetsinsamlare på gatan.

Managerial we: När en chef säger ”vi” och menar ”du”.

Friendscaping: Att trimma ens vänlista i olika sociala media.

Vilket ord skulle du addera till det engelska språket?

Image credit: Kris Krug via CC