Språkresor för studenter med handikapp

Att lära dig ett språk med total fördjupning är det bästa sättet att utveckla dina språkkunskaper, samtidigt som du får en autentisk inblick i en annan kultur. På ESL anser vi klart att ingen skall behöva undvara erfarenheten att lära sig ett språk på grund av ett handikapp.

En student med ett handikapp kan behöva viss hjälp för att säkra att en språkresa förlöper angenämt och problemfritt. Vårt programutbud och våra partnerskolor säkrar att vi kan erbjuda ett antal attraktiva val för varje individ.

507901665-2

Det viktigaste är att låta våra medarbetare veta om det finns några speciella krav vid bokningen. Det finns två viktiga anledningar till detta. Den första är att vi väl känner till våra partnerskolor och deras lokaliteter. Våra medarbetare besöker kontinuerligt partnerskolorna och kan därmed ge insiktsfulla råd om var och en. Vår rådgivning är gratis.  För det andra kan vi försäkra oss om att personalen på resmålet erhåller all nödvändig information i förväg. Detta gör i sin tur att varje student kan få ut det mesta möjliga av sin språkresa.

I våra broschyrer och på våra webbplatser är et tydligt angivet för varje skola, om dess lokaler är rullstolsanpassade. När man beaktar en språkskola för en student med rörelsehinder, är det viktigt att komma ihåg att standard och hjälpmedel kan variera från land till land i enlighet med lagar och förordningar i var och ett av dessa.

Men en traditionell språkskola är inte alltid det bästa valet för alla. Till de mest flexibla valen vi kan erbjuda hör kurser ”Hemma hos läraren”, där studenten bor hos läraren under kustiden, får privatundervisning i språket, äter och utforskar resmålet tillsammans med denne. Detta är definitivt ett av de snabbaste sätten att lära sig att tala språket flytande och att kunna fokusera på speciella behov.

455646195-2

Det finns många fördelar med denna typ av program, inklusive grundlig inblick i den lokala kulturen och kontinuerlig språkfördjupning, vilket du inte nödvändigtvis får om du bor i en delad lägenhet med andra internationella studenter. Våra rådgivare anpassar kursen efter varje students behov. Det betyder att kursinnehållet väljs i förhållande till studentens intressen, språknivå och inlärningsstil. Det betyder också, till exempel, att en student som använder rullstol kan studera med en lärare vars hem är rullstolsanpassat (ofta, men inte alltid, för en familjemedlem).

Kurser Hemma hos läraren är också ett utmärkt val för studenter med inlärningssvårigheter, exempelvis dyslexi, vilket kan göra studier i det traditionella skolsystemet svårare. Vi vet vilka lärare som har erfarenhet och kunskap om hur att undervisa studenter med olika former av handikapp, inklusive i att ge kurser för döva eller blinda studenter, liksom studenter med inlärningssvårigheter. Det viktigaste är alltså att låta oss få veta vilka speciella behov som föreligger, så att vi kan utforma det perfekta programmet för varje enskild person.

Vi är övertygade om att total språkfördjupning är ett roligt och berikande sätt att lära sig ett språk, som borde vara tillgängligt för alla. För att få veta mer om kurserna ”Hemma hos läraren” lien och vilka resmål som finns tillgängliga, gå in på vår hemsida, alternativt kontakta våra medarbetare, som med nöje hjälper dig!