Samtal om Hållbar Utveckling i Storbritannien med British Study Centres

We are ESL maj 8, 2012

Hållbar utveckling och företags sociala ansvar (CSR) är ämnen som ligger oss på ESL varmt om hjärtat. Krister Weidenhielm, vår chef för produktutveckling och inköp, talade nyligen på English UK Marketing Conference om den ökande betydelsen av CSR inom utbildningssektorn.

En del av vårt åtagande är att dela med oss av den kunskap vi fått hittills under vår resa och att uppmuntra andra att formalisera sina CSR-policies. För att hjälpa till att uppnå detta utvecklade vi ett CSR självvärderingsverktyg för språkskolor. Skolornas resultat publiceras på våra webbplatser.

En grupp skolor som har utnyttjat verktyget för att utveckla sin egen strategi är British Study Centres (BSC), en av våra nyckelpartners i Storbritannien. Vi kontaktade BSC:s VD, Andrew Roper, för att ta reda på mer om hur det arbetas med hållbar utveckling på BSC och i Storbritannien.

ESL: Varför arbetar BSC med frågor om hållbar utveckling?

BSC: Att bli ”grön” är det naturliga valet, inte sant? Och när ett företag en gång bestämt sig för att bli ”grönt” så är det väl bara raka spåret hela vägen, alla tycker det är en bra grej, vill vara med och vill hjälpa till?

Vår erfarenhet säger oss att det inte riktigt är så och att det även 2012 är en verklig utmaning att få alla med ombord. Trots det har vi gjort ett par betydelsefulla förändringar på BSC under de senaste 12 månaderna och vi går i en mycket positiv riktning.

ESL: Så vilka åtgärder har British Study Centres vidtagit i riktning mot CSR och vad har ni uppnått speciellt?

BSC: I april 2011 och med stöd från ESL, antog British Study Centres en CSR-agenda.

En av årets höjdpunkter har varit att alla våra skolor tävlat om vilken som gjort flest ”gröna förbättringar” under förra året. Tävlingen vanns av vår Londonskola, som genomförde betydande förändringar i sitt arbetssätt, inkluderande:

  • Reduktion av vattenförbrukningen med 3000 liter per dag genom att installera vattensparanordningar.
  • Installation av elektroniska timers på myntautomater, vattenkylare och kopiatorer, för att spara energi nattetid.
  • Avstängning av luftkonditionering och datorer vid dagens slut.
  • Utplacering av klart märkta återvinningskärl för papper, kartong, plast och burkar, att användas av både studenter och personal.
  • Byte till återanvända bläcktoners och återvinning av dem i sin tur.
  • Uppmuntran till personalen att cykla till jobbet genom ”cykla-till-jobbet-programmet”, där företaget bidrar till kostnaden för en cykel.

ESL: Hur har det faktum att ni är en grupp om fyra skolor påverkat processen?

BSC: Som grupp har vi fördelen att ha ett flertal platser och byggnader. Vårt mål det senaste året har varit att dela med oss av erfarenheterna. Om en skola har varit effektiv när det gäller energisparande till exempel, eller har genomfört en lyckad återvinningskampanj, så har vi försökt att applicera detta på de andra skolorna för att komma upp på samma nivå. ESL:s CSR självvärderingsverktyg inspirerar oss att dela med oss av idéer och har verkligen gjort att vi börjat prata om hållbarhetstanken.

Vi engagerar alla inom gruppen i CSR best practice och i en kontinuerlig dialog om hållbarhet.

Ett signifikant CSR-område där alla i företaget har tagit del under förra året, hr varit insamlingarna till välgörenhet, vilka har haft en positiv inverkan på både vår lokala omvärld och i vidare kretsar. Under förra året har vi varit involverade i nio olika välgörenhetskampanjer och samlat in över £3000 genom följande initiativ: ”Comic Relief, Red Nose Day, Speak English Red and Yellow Card, Families in Africa, East Africa Appeal, Easter Raffle, Bike Ride for Japan, I love Japan Day, Japan Relief Fundraiser”

I tillägg till detta ger företaget ett betydande årligt bidrag till sin utvalda permanenta välgörenhet, Hotcourses-stiftelsen, som hjälper till att finansiera utbildning för HIV-positiva barn i utvecklingsländerna.

ESL: Hur har ESL:s självvärderingsverktyg hjälpt er i denna process?

BSC: ESL:s stöd har varit mycket viktigt för att få vår CSR-agenda på plats. Tidigare arbetade varje skola för sig mot hållbarhetsmål, men utan en övergripande policy; det gjordes ofta ad-hoc. Vi gjorde redan många av de saker som vi nu har på vår agenda, men ostrukturerat. Den strategi vi utvecklat med stöd av ESL:s självvärderingsverktyg har hjälpt våra skolor att utvecklas individuellt och som grupp.

Verktyget har också gett oss en bra motivation att ta oss mot där vi vill vara. Det har varit mycket givande att se våra resultat på ESL:s webbplats och det har motiverat oss att fortsätta att förbättra oss. Skolorna tävlar sinsemellan om att få bra resultat i testet!

ESL: Är forumet som är kopplat till verktyget användbart?

BSL: Verktyget uppmuntrar skolorna att dela med sig av sin information, både inom vår grupp och med andra internationella skolor. Vi har exempelvis utbytt information med en grupp skolor i Kanada. Det uppmuntrar också till dialog mellan våra egna skolor.

ESL: Vad planerar ni att göra nu?

BSC: Ibland är det svårt att hålla CSR högst upp på dagordningen och, speciellt i Storbritannien, har det kommit på andra plats efter tillväxt under de senaste åren. Men långsiktig tillväxt och hållbarhet är nära knutna till varandra och många delar av CSR medför kostnadsbesparningar.

De närmaste utmaningarna är att få med företagsledningen och behålla intresset hos personalen. Att objektivt övervaka förbättringar av vår energi-, vatten- och resursförbrukning, har vi ännu inte lyckats uppnå.

ESL: Hur är Storbritannien fördelaktigt och/eller utmanande avseende stöd för CSR- policies och handlingsplaner?

BSC: I Storbritannien finns det få föreskrifter som tvingar ett företag som BSC att bli grönare och mer ansvarstagande. Utan detta tvång måste man leta efter kostnadsfördelar vid implementeringen av CSR. Det betyder att det kan vara svårt att få företaget engagerat i CSR på alla nivåer.

Storbritannien kan inte betraktas som ett CSR-vänligt land. Även om det finns ett starkt medvetande om nödvändigheten av att bli grönare, omsätts detta ofta inte i praktiken. Exempelvis vill en engelsman gärna använda en slang för att vattna sin trädgård och har svårt att förstå att detta inte längre är önskvärt, överkomligt eller hållbart. På samma sätt har återvinning kommit sent till Storbritannien. Även om de flesta hushåll idag återvinner och har ett kärl för avfall och ett för papper/plast och andra återvinningsbara material, så är inte återvinning vanligt i mindre och medelstora företag inom industrin. Om du besöker ett företag eller centrum i en stad, eller en turistattraktion i Storbritannien, kommer du vanligtvis endast att hitta gemensamma soptunnor och inga för återvinning. I detta avseende utgör Storbritannien en utmanande miljö för CSR-medvetna företag och detta är något som vi som ett företag i utbildningssektorn är beslutna att ändra på genom ett positivt inflytande på de olika människor vi kommer i kontakt med – vår personal, studenter, ägare, representanter, leverantörer och vårt närsamhälle i lokal och vidare bemärkelse. Det är en utmaning som vi uppskattar.

ESL: Thanks Andrew!

Av Alex Hammond

Vad tycker du?